Počela isplata naknada po osnovu zaštite porodice s djecom za mart 2024.

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo obavještava sve korisnike da će danas, 9. aprila 2024. godine, početi isplata naknada po osnovu zaštite porodice s djecom za mart 2024. godine, a koje mogu preuzeti u bankama u kojima imaju otvorene tekuće račune.

Ova sredstva izdvojena su za 13.023 korisnika prava na: dječji dodatak, naknadu umjesto plaće ženi-majci u radnom odnosu, dodatnu pomoć na ime brige i njege djeteta ženi-majci u radnom odnosu, novčanu pomoć nakon porođaja žene-majke koja nije u radnom odnosu, novčanu pomoć nezaposlenoj porodilji (FBiH), dodatnu pomoć na ime brige i njege djeteta nezaposlenoj porodilji (KS), jednokratnu novčanu pomoć za opremu novorođenog djeteta, te dodatnu pomoć na ime prehrane djeteta do šest mjeseci.
Za ovu namjenu Ministarstvo je izdvojilo 7.017.536.,17KM

Radio AS