Počela isplata naknada za april korisnicima socijalne zaštite u Kantonu Sarajevo

Iz Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo obavještavaju da danas počinje isplata naknada za april korisnicima socijalne zaštite u Kantonu Sarajevo u bankama u kojima imaju otvorene račune.

U tu svrhu iz Budžeta KS uplaćeno je 1.229.035,50 KM. 

Pomenuta sredstva su izdvojena za 4.273 korisnika stalne novčane pomoći, i to: novčane naknade za pomoć i njegu od druge osobe, jednokratne pomoći, izuzetne pomoći, naknade za smještaj u drugu porodicu, kao i za smještaj u ustanove socijalne zaštite, naknade za zdravstvenu zaštitu, za osposobljavanje za život i rad, te za refundaciju ljekarskih pregleda.

Radio AS