Počela isplata socijalnih naknada za avgust

Iz Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo uputili su obavještenje da će danas, 13. septembra 2023. godine početi isplata naknada za mjesec august korisnicima socijalne zaštite u Kantonu Sarajevo, u bankama u kojima imaju otvorene račune.

U tu svrhu iz Budžeta KS uplaćeno je 1.280.914,98 KM.

Pomenuta sredstva su izdvojena za 4.209 korisnika stalne novčane pomoći, i to: novčane naknade za pomoć i njegu od druge osobe, jednokratne pomoći, izuzetne pomoći, naknade za smještaj u drugu porodicu, kao i za smještaj u ustanove socijalne zaštite, naknade za zdravstvenu zaštitu, za osposobljavanje za život i rad te za refundaciju ljekarskih pregleda.

Radio AS