Počela izgradnja vodovodne distributivne mreže u naselju Briješće

U naselju Briješće, u ulici Kralja Stjepana Tomaševića počeli su radovi na izgradnji vodovodne distributivne mreže. Vrijednost ugovorenih radova je 339.300,00 KM.

Ovim projektom izgradit će se blizu kilometar cjevovoda, te će biti obezbijeđeno vodosnabdijevanje za oko 70 stambenih objekata koji su imali dugogodišnji problem snabdijevanja vodom, a koji se nalaze na granici gornje zone vodosnabdijevanja rezervoara Vitkovac.

Glavni projekt izradio je KJKP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Sarajevo kojim je predviđena izgradnja potisnog cjevovoda kojim će se transpotrovati voda do krajnjih potrošača distributnim vodom u ulici Kralja Stjepana Tomaševića, a uz pomoću Hidrofleks postrojenja koje je planirano u ulici Potur Šahidijina. Njegova uloga je da obezbijedi potrebne količine vode za dio naselja Briješko Brdo koje se nalazi iznad zone vodosnabdijevanja rezervoara Vitkovac.

Paralelno sa izgradnjom vodovodne mreže radi se na rješavanju imovinsko-pravnih odnosa za lokaciju Hidrofleks postrojenja nakon čega će se pristupiti i izgradnji istog čime će se omogućiti adekvatni pritisci u distributivnoj mreži za navedeno područje.

Projekt finansira Općina Novi Grad Sarajevo, a nadzor nad izvođenjem radova ispred investitora je firma ARTING BH d.o.o. Sarajevo a ispred krajnjeg korisnika , KJKP “Vodovood i kanalizacija” d.o.o. Sarajevo.

Radio AS