Civilna zaštita u Sarajevu uputila apel za pojačanu opreznost povodom najavljenih padavina

Kantonalna uprava civilne zaštite KS uputila je preporuke pravnim i fizičkim licima na području ovog kantona, a koje se tiču preduzimanja preventivnih mjera zaštite i spašavanja od bujičnih poplava.

Kako je ranije saopćeno u obavještenju Agencije za vodno područje rijeke Save, u periodu od 14. do 18. maja prognozira se porast vodostaja uslijed novih značajnijih kišnih padavina na cijelom području rijeke Save u FBiH i na slivu rijeke Bosne.

S tim u vezi, posebno upozorenje izdato je i za područje Kantona Sarajevo.

“Posebno apelujemo na općinske službe civilne zaštite s područja Kantona Sarajevo da kontinuirano vrše obilazak najugroženijih područja od poplava i da odmah stave svoje organizovane snage zaštite i spašavanja u stanje pripravnosti, kako bi iste bile spremne kao snage prvog odgovora, da u skladu sa nadležnostima reaguju na potencijalno moguće obilne kišne padavine”, poručili su.

Također, napomenuli su sve subjekte da su dužni čim primijete neku opasnost koja može dovesti do nastanka prirodne i druge nesreće sve podatke dostave Kantonalnom operativnom centru zaštite na telefon 121.

Radio AS