Počela sanacija i obnova lokalnih i nekategorisanih cesta: Novi asfalt u 22 novogradske ulice

Između Općine Novi Grad Sarajevo i firme “Orman” d.o.o. Kiseljak potpisan je ugovor za izvođenje radova na održavanju, zaštiti, rekonstrukciji, izgradnji i obnovi lokalnih i nekategorisanih cesta, trgova, parkinga i mostova (LOT 2). Ugovorena vrijednost radova je 852.341,41 KM. U okviru tih radova izvršit će se sanacija i asfaltiranje 22 ulice na području općine Novi Grad Sarajevo.

U toku je asfaltiranje dijela ulice Mustafe Muje Pašića od br. 3-9-33, u dužini od 100 metara, gdje je prethodno izvršeno uklanjanje dotrajalog asfalta, iskopi zemljanog materijala, te ugradnja nasipa i priprema tamponske podloge kao i postavljanje drenaže, ivičnjaka i slivnika, te nivelisanje objekata za odvodnju.

Također, su započeti radovi na sanaciji dijela prilaza OŠ „Avdo Smailović“. Trenutno se vrši iskop zemljanog materijala i ugradnja tamponske podloge.

Započeti su radoovi i na izgradnji potpornog zida u ulici Vitkovac čikma br. 22, i izgradnji potpornog zida u ulici Safeta Isovića br. 85. Na obje lokacije su uklonjeni dotrajali zidovi koji su bili nageti i ispucali, te su ugrožavali sigurnost prolaznika.

Planirana je sanacija 300 metara ulice Braće Čamidžić od broja 4-17, izgradnja potpornog zida u ulici Bužimska br. 15, sanacija oko 200 metara ulice Safeta Ahmetspahića od br. 35-57, zatim dijela ulice Radenka Abazovića od br. 11-20.

Novi asfalt dobit će i stanovnici ulice Braće Bešo od br. 2-28, ulice Nazifa Hadžovića od br. 48-31, ulice Potur Šahidijina kod broja 124A, ulice Otona Župančića od br. 18-20, ulice Porodice Šehić od br. 37-35.

Biće asfaltirano oko 300 metara ulice Vladimira Preloga, spoj sa ulicom Derviš Sude Vražalice, zatim dijela ulice Esada Midžića od br. 48-50, dijela ulice Ramiza Velića od br. 103-85, dijela ulice Mahmuta Bušatlije čikma od br. 3-15.

Također će biti sanirani i asfaltirani dijelovi ulica Vrandučka od br. 1-3, Numan Paše Čuprilića od br. 137-143, Humačka ploča od br. 20-28, Humačka ploča od br. 23-27, te Humačka ploča od br. 103-117.

Radio AS