Počela sanacija ulice Streljačka na Mošćanici

Danas je započela sanacija 900 metara ulice Streljačka, na dijelu od spoja sa ulicom Škaljin sokak prema Hladivodama. Za ovaj projekat iz budžeta Općine Stari Grad izdvojeno je 230.000 KM.

Prije početka radova, nadležna komunalna preduzeća KJKP ‘Sarajevogas’ i ‘Elektroprivreda BiH’ izvršili su sanacije svojih instalacija na mjestima gdje se ukazala potreba za tim. Nakon toga, na cijeloj dionici jeuklonjen stari i oštećeni asfalt.

“Cesta je bila poprilično loša, na svakom metru ste vidjeli ispucali asfalt i brojne rupe. Sa novim asfaltom i proširenom cestom kvalitet života na ovom lokalitetu će biti mnogo bolji, bit će sigurnije kretati se ovim naseljem. Volio bih kada bi preduzeće ‘Vodovod i kanalizacija’ otklonilo kvarove na instalacijama, sada kad je ulica prokopana i uklonjen stari asfalt, kako se novoasfaltirana ulica ne bi ponovo uništavala”, izjavio je Kemal Isanović, stanovnik ulice Streljačka.

Općina Stari Grad Sarajevo je putem Službe za investicije i komunalne poslove prijavila sve evidentirane kvarove na vodovodnom mreži u ulici Streljačka nadležnom KJKP “Vodovod i kanalizacija“ i zatražila sanaciju istih prije asfaltiranja dionice.

“Pozivamo ih i ovim putem da ispune svoje zakonske obaveze i osiguraju građanima kvalitetnu infrastukturu imajući u vidu da su vlasnici iste, te da su dužni građanima osigurati uslugu koju im naplaćuju”, istakli su iz Općine.

Radio AS