Počela velika akcija pošumljavanja u Kantonu Sarajevo, cilj je sadnja 500.000 sadnica

Pošumljavanje se danas vrši na dvije lokacije – na području Grdonja, gdje je prisutan bio i ministar privrede KS Adnan Delić Adnan Delic, te na širem području Srednjeg, opština Ilijaš.

“Cilj je razvijanje svijesti o očuvanju okoliša i šuma. Osim ekološkog, akcija će imati i edukativni karakter, jer planiramo da uključimo obrazovne ustanove s područja Kantona”, rekao je ministar Delić.

Akciju masovnog pošumljavanja organizira i provodi Ministarstvo privrede KS, u saradnji sa Udruženjem poslodavaca KS, resornim ministarstvima, Upravom za šumarstvo, kantonalnim komunalnim javnim preduzećima, kao i preduzećima iz resora privrede, te Udruženjima šumarskih inžinjera i tehničara Federacije BiH.

Radio AS