Počela zamjena pokrova na nacionalnom spomeniku Višegradska kapija

Radovi na zamjeni pokrova na Višegradskoj kapiji počeli su ove sedmice, a demontirat će se postojeća šindra i oštećene letve te izvršiti njihovo deponovanje, nakon čega će se ugraditi novi pokrov.

Općina Stari Grad Sarajevo će za zamjenu pokrova na Višegradskoj kapiji izdvojiti 20.000 KM. Rok za završetak radova je 15 dana.

Višegradska kapija je jedna od tri kapi kule Starog grada Vratnika i proglašena je nacionalnim spomenikom 2005. godine. Izgrađena je između 1727. i 1739. godine.

Građena je od kamena sedre i hreše, a pokrivena drvenim krovom šindrom. Dijelovi šindre koji se često obrušavaju sa krova, posebno prilikom kiše ili vjetra, stalna su opasnost i prijete stanovnicima obližnjih kuća, ali i neometanom odvijanju saobraćaja, kretanju pješaka i vozila.

Zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Kantona Sarajevo posljednji put je izvršio sanaciju ovog nacionalnog spomenika 2011. godine kada je promijenjen drveni pokrov. Zamijenjena je lepenka i postavljena nova šindra na krov. Poslije više od deset godina, ovaj nacionalni spomenik je opet u lošem stanju i upitno je kako bi izdržao predstojeću zimu.

Radio AS