Počeli Dani Beča i nauke u Sarajevu: Sarajevo može dosta naučiti od Beča 

U Sarajevu je započela dvodnevna konferencija „Vienna Science Days“ kojom Beč i Sarajevo nastavljaju svoju dugogodišnju saradnju i na kojoj će predstavnici gradskih uprava, Kantona Sarajevo i univerziteta oba grada razgovarati o temama aktuelnim za razvoj grada.

Konferenciju su otvorili predstavnici gradskih vijeća Beča i Sarajeva naglašavajući važnost saradnje na gradskom nivou i ulogu gradova kao pokretača promjena.Učesnici će, kako je navela šefica Ureda Grada Beča u Sarajevu Tijana Purgić tokom dva dana razgovarati o četiri važne teme – zelena energija i budućnost grijanja, urbana poljoprivreda, transparentna uprava, te o temi „javnim prevozom do klimatske neutralnosti”.

“Glavna tema koja se prožima kroz čitavu konferenciju je održivost koju svi gradovi nastoje da postignu”, dodala je Purgić.

Svi gradovi, prema riječima rukovodioca Odjela za evropske i međunardne poslove Grada Beča Martina Pospischilla, imaju slične izazove sa kojima se suočavaju i stoga su ovakvi događaji prilika da se razmjene iskustva.

“Grad Beč je u dosta specifičnoj situaciji jer smo postavili izuzetno ambiciozne ciljeve, želimo biti energetski neutralni do 2040. godine i u tu svrhu realizujemo veliki broj projekata. Postoji mnogo pitanja sa kojima se i mi suočavamo, prije svega mislim na ovisnost o ruskom gasu, primjena novih tehnologija i drugo. Koliko sam imao priliku da čujem i Sarajevo je vrlo specifično pogotovo kada govorimo o prekomjernopj upotrebi uglja, zagađenju zraka i mislim da postoji puno pitanja na kojima treba zajedno da radimo”, rekao je Pospischill.

Naglasio je dobru saradnju gradskih uprava Sarajeva i Beča dodajući da je konferencija prilika da se sagledaju iizazovi i pronađu zajednička rješenja.  

Predsjedavajući Gradskog vijeća Grada Sarajeva Jasmin Ademović također je naglasio dobru saradnju dvaju gradova koju će nastojati unaprijediti u predstojećem periodu.  

“Imali smo više posjeta, sastanak sa gradonačelnikom, sa predstavnicima Gradskog vijeća i mogu reći da grad Sarajevo može toliko toga da nauči od grada Beča”, rekao je Ademović.

U budućnosti će nastojati, kako je dodao, da se unaprijedi sporazum o saradnji dvaju gradova, kao i saradnja na projektu koji Grad Sarajevo namjerava provesti na Vidikovcu, odnosno uspostavljanje naučno-istraživačke infrastrukture.

Prvi dan konferencije nosi naziv „Dan nauke”, a glavni uvodničari su predstavnici univerziteta.

Prorektorka za kvalitet Univerziteta u Sarajevu Dušanka Bošković istakla je značaj tema o kojima će biti govora na konferenciji. Pošto dolazi sa Elektrotehničkog fakulteta, kako je rekla, posebno je izdvojila teme vezane za zelenu energiju, te naglasila  mogućnost da naši istraživači i naučnici učestvuju u pružanju i nalaženju rješenja za one probleme s kojima se naš grad suočava i a da pritom slijedimo primjere Grada Beča.

“Također vrlo nam je važno da sve više u fokusu stavljamo Kampus Univerziteta u Sarajevu, koji upravo treba da bude ta zelena tačka. Vidim da je ovdje dosta učesnika iz Grada Beča i Kampus Wien je jedan od sponzora i pokrovitelja tog događaja, što je poticajno za nas da slijedimo neke dobre prakse i primjere”, navela je Bošković.

Voditelj Odjeljenja za međunarodne odnose i urbane politike pri kampusu u Beču Johhanes Maerk je naveo da odranije imaju saradnju sa Gradom Sarajevom.

“Ono što mi radimo jeste da predstavnike gradskih uprava iz istočne i centralne Evrope umrežavamo i tako potičemo regionalnu saradnju između njih”, naveo je  Maerk.

Stefan Sauermann, prorektor, šef odsjeka Master Medical Engineering&Helath, FH Technikum Wien, kao predstavnik jednog tehničkog fakulteta, naglasio je da važno da održivost bude u centru saradnje.

“To se odnosi na studije i istraživački rad i drago mi je da u toj oblasti možemo da intenziviramo saradnju sa Univerziotetom u Sarajevu u budućnosti i da potičemo saradnju između različitih regija, prije svega mislim na gradove Beč i Sarajevo s obzirom da se suočavamo sa sličnim izazovima kada je riječ o klimastkim promjenama i nizu drugih pitanja na kojima možemo da sarađujemo”, dodao je Sauremann.

Drugi dan konferencije, “Dan Beča”, posvećen je razmjeni na nivou uprava. Prvi panel “Transparentna uprava” obuhvatiti će aspekte participacije građana i digitalizacije kao bitne preduslove za funkcionisanje održivih gradova. Posljednja tema konferencije, “Javnim prevozom do klimatske neutralnosti”, osvrnut će se na važnost razvoja novih linija gradskog prevoza s ciljem smanjenja emisija prouzrokovanih automobilskim saobraćajem i unapređenja infrastrukture.

Među panelistima su predstavnici Grada Beča, Grada Sarajeva, ministarstava saobraćaja, komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo, a sa univerzitetskog nivoa Tehničkog Univerziteta u Beču (TU Wien), Univerziteta za prirodne resurse i bionauke (BOKU Wien), Mašinskog, Poljoprivredno-prehrambenog i Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevo.

(FENA)

Radio AS