Počeli radovi na izgradnji zgrade s devet stanova za zbrinjavanje korisnika kolektivnih i alternativnih smještaja

Ministrica za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo Enda Pavić Pečenković danas je sa saradnicima obišla gradilište, gdje su počeli građevinski radovi na izgradnji zgrade s devet stanova u Tarčinu.

Ovi stanovi grade se u okviru projekta CEB II – Potprojekt Kanton Sarajevo Općina Hadžići – Tarčin.

Stanovi se grade u svrhu zbrinjavanja korisnika kolektivnih i alternativnih smještaja, kroz implementaciju projekta “Zatvaranje kolektivnih centara i alternativnih smještaja putem obezbjeđenja javnih stambenih rješenja”. 

Ministrica Pavić Pečenković je ovom prilikom razgovarala s predstavnikom izvođača radova “GTR” d.o.o. Mostar koji su je informisali s dinamikom izvođenja radova na izgradnji ovog višeporodičnog stambenog objekta, čijom izgradnjom i završetkom će se u 2024. godini trajno stambeno zbrinuti devet porodica, po principu socijalnog stanovanja.

Radio AS