Počeli radovi na uređenju arheološkog parka Kalin hadži Alijina džamija

Načelnik Općine Centar Srđan Mandić danas je s premijerom Kantona Sarajevo Nihadom Ukom obišao početak radova na uređenju arheološkog parka Kalin hadži Alijine džamije.

Općina Centar je, uz pomoć Vlade Kantona Sarajevo i Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, započela proces izgradnje arheološkog parka Kalin hadži Alijine džamije.

Projektom su predviđene faze restauriranja i konzerviranja pronađenih ostataka džamije, mekteba, stambenog objekta i harema, te faza pejzažne arhitekture i iluminacije.

Intervencije u samom arheološkom parku su minimalne, dok će pejzažna arhitektura i iluminacija biti u službi komunikacije vrijednosti lokaliteta. Sredstva obezbijeđena za ovu namjenu iznose 1.000.000 KM.

Kalin hadži Alijina džamija u Sarajevu izgrađena je 1535. godine, a srušena je 1947. godine. Na mjestu džamije danas se nalaze arheološki ostaci otkriveni u toku nedavno izvedenih arheoloških iskopavanja, a na tom mjestu otvoren je i arheološki park.

Osnivač džamije i mutevelija bio je Kalin hadži Alija, a njen izgled znamo zahvaljujući jednom crtežu koji se čuva u Muzeju Sarajeva. Tarih ove džamije čuva se u Gazi Husrev-begovoj biblioteci.

Na mjestu džamije izgrađena je višespratnica, a mezarje je ekshumirano 1947. godine.

Radio AS