Počelo čišćenje i produbljivanje korita Bosne od mosta u Reljevu nizvodno do vogošćanske petlje

Radovi na trajnoj regulaciji korita rijeke Bosne na području općina Ilidža, Novi Grad Sarajevo i Vogošća izvode se od 2015. godine. Dosad je, na tom području, regulirano više od šest kilometara vodotoka Bosne i ušća njenih pritoka.

“Obzirom da su za potpunu realizaciju neophodna značajna finansijska sredstva, kao prelazno rješenje, urađen je projekt preventivnih mjera. Definirano je 11 prioritetnih dionica dužine 6,5 kilometara. Procijenjena vrijednost radova je 1,59 miliona KM. Najvećim prioritetom su označene tri dionice koje su na području novogradske i općine Vogošća. Na jednoj od njih, u industrijskoj zoni Rajlovac, počeli su radovi. Cilj je intervenirati na prirodnom koritu i tako osigurati proticajni profil Bosne odnosno zaštititi stambene i privredne objekte, saobraćajnice i poljoprivredno zemljište na tim lokalitetima od plavljenja”, navodi se.

Kako je kazao rukovodilac Sektora za realizaciju projekata Agencije za vodno područje rijeke Save Mirza Bezdrob, radit će se na 1.820 metara korita.

“Ugovoreni su radovi vrijednosti 444.080 KM, a rok za izvođenje tih radova je 90 radnih dana”, kazao je Bezdrob.

“Mašinskim sječenjem šiblja i ostalog rastinja, iskopom i čišćenjem Bosne od nanosa i sitnog smeća te nasipanjem depresija i zatrpavanjem vododerina kvalitetnim materijalom, želi se formirati normalni profil korita. Osiguranjem proticajnog profila bila bi smanjena mogućnost izlijevanja Bosne iz korita, odnosno plavljenja područja koje je tokom prošlogodišnjih, novembarskih poplava, pretrpjelo značajne štete”, saopšteno je iz Agencije za vodno područje rijeke Save.

Radio AS