Počeo proces urbane regeneracije Kampusa Univerziteta u Sarajevu

U Kantonu Sarajevo započeo je proces urbane regeneracije Kampusa Univerziteta u Sarajevu. Evropska investiciona banka za razvoj osigurala je milion KM za izradu master plana za taj univerzitetski prostor.

To je ozvaničeno Sporazumom o realizaciji Projekta urbane regeneracije Kampusa UNSA koji su danas potpisali premijer Kantona Sarajevo Edin Forto, rektor UNSA Rifat Škrijelj, načelnik Općine Novo Sarajevo Hasan Tanović i direktor Zavoda za planiranje razvoja KS Faruk Muharemović.

“Uspjeli smo postići dogovor da se izradi master plan za cijeli Kampus gdje ćemo vidjeti tačno kako će Kampus postati dom Univerziteta u Sarajevu. Iz raznih razloga na području Kampusa imamo razne zgrade koji su suštinski ruševine, te nismo sistemski postupili stavljanju prostora Kampusa u namjenu. Korisnik prostora je Univerzitet u Sarajevu”, rekao je premijer Forto.

Rektor UNSA Rifat Škrijelj je zahvalio Evropskoj investicionoj banci koja je prepoznala u Univerzitetu partnera i izdvojila određeni grant “koji omogućava da se danas nalazimo na početku dugoročne perspektivne i lijepe aktivnosti, koja će oplemeniti Sarajevo i Univerzitet”.

Regeneracijom Kampusa, kaže, ponudit će se resursi koji će buduće generacije studenata i profesora u Sarajevu, BiH i šire koristiti za razvoj.

“Ispitujemo trasu kojom će se odabrane kompanije kretati u periodu izrade master plana. Radi se o tri koraka. Prvi je izrada master plana, drugi je izrada idejnih rješenja objekata koji će biti u Kampusu i treći je izrada studije izvodljivosti. Sve to ne bi bilo moguće dovesti do ovog nivoa da nismo imali podršku Vlade Kantona Sarajevo”, kazao je Škrijelj.

Rok za izradu master plana je 12 mjeseci. U Kampusu bi trebale biti smještene organizacione jedinice UNSA, sadržaji za rekreaciju i sport, te zelene površine, parkovi.

Radio AS