Sanacija oštećenih krovova 11 stambenih zgrada na području općine Novi Grad Sarajevo

Općina Novi Grad Sarajevo započela je implmentaciju projekta nužnih popravki na objektima kolektivnog stanovanja, u sklopu kojeg se radi sanacija oštećenih krovova stambenih zgrada koji godinama prokišnjavaju i stvaraju probleme stanarima. Za te radove iz općinskog budžeta izdvojeno je 262.736 KM. 

Radit će se sanaciji oštećenja na krovovima zgrada, zbog kojih su ugroženi zdravlje i životi građana. Sanacijom će biti obuhvaćeno 11 zgrada kolektivnog stanovanja na području mjesnih zajednica “Dobrinja B i D”, “Briješće”, “Švrakino Selo I” i “Čengić Vila.

U toku je sanacija kosog krova na objektu kolektivnog stanovanja u ulici Eniza Cocalića broj 2 (MZ ‘’Dobrinja B’’) i sanacija ravnog krova na objektu kolektivnog stanovanja u ulici Ali-bega Firdusa čikma broj 2 (MZ ‘’Švrakino Selo I”), dok je sanacija kosog krova zgrade u ulici Trg Sarajevske olimpijade broj 14 (MZ ‘’Dobrinja D’’) pri kraju. 

U narednim danima bit će saniran krov zgrade u ulici Franje Kluza broj 1 (MZ ‘’Briješće’’), kao i kosi krovovi stambenih zgrada u ulicama Hakije Turajlića broj 19 i Marina Držića broj 2 (MZ “Dobrinja B”). Sanirat će se i ravni krovovi na objektima u ulici Emila Zole broj 1 (MZ “Dobrinja C’’), u ulici Vahide Maglajlić broj 16, Trg zlatnih ljiljana br. 2 (MZ “Dobrinja B’’), kao i na zgradama u ulicama Ilije Engela broj 8, 9 i 10, te Gradačačka broj 96 (MZ’’Čengić Vila’’).

Ugovoreni poslovi obuhvataju zamjenu krovnih pokrivača ili ugradnju novih slojeva hidroizolacije kada su u pitanju ravni krovovi, zamjenu oštećenih limenih opšava, zamjenu dimnjačkih i ventilacionih kapa, malterisanje oštećenih dimnjaka i slično. Radove izvodi firma „SELA“ d.o.o. Sarajevo, a stručni nadzor vrši Institut za građevinarstvo „IG“ d.o.o. Banja Luka. Ugovoreni rok za izvođenje radova je 90 dana od dana uvođenja izvođača u posao. 

Iako je održavanje zajedničkih dijelova zgrada kolektivnog stanovanja u nadležnosti etažnih vlasnika, odnosno upravitelja zgrada, Općina u skladu sa finansijskim mogućnostima, svake godine izdvoji određena sredstva za sanaciju najurgentnijih objekata gdje postoji opasnost da budu ugrožene elektro-instalacije, zbog dotrajalih krovova, ili sigurnost građana zbog obrušavanja fasada. Jedan broj krovova koji prema procjeni Službe za inspekcijske poslove predstavljaju najveću opasnost za građane ulazi u program sanacije. 

Da bi se popravili svi krovovi u općini Novi Grad, fasade i drugi dijelovi stambenih zgrada kolektivnog stanovanja, potrebna su ogromna sredstva. Stanari i upravitelji stambenih zgrada ova pitanja trebaju rješavati onako kako je to zakonom predviđeno, sredstvima koje uplaćuju za održavanje svojih objekata.

Radio AS