Počinje isplata majske egzistencijalne naknade nezaposlenim demobilisanim braniocima

Ministarstvo za boračka pitanja Kantona Sarajevo je uputilo naloge za plaćanje mjesečnih novčanih naknada utvrđenih Zakonom o dopunskim pravima boraca-branitelja Bosne i Hercegovine, a koje se obračunavaju centralizirano, uz direktnu uplatu sredstava resornog ministarstva direktno prema bankama.

Isplata prava na mjesečna novčana primanja za djecu ratnih vojnih invalida sa utvrđenim invaliditetom od 20 do 80 % (dječiji dodatak) počinje danas, uz napomenu da se naknada od marta 2023. godine isplaćuje u iznosu od 104,25 KM po djetetu. U obračun su uključena 982 lica za 1.488 djece.

Pravo na mjesečna novčana primanja za nosioce najviših ratnih priznanja, ratne vojne invalide kojima je priznato pravo na dodatak za njegu i pomoć od strane drugog lica, nosioce „Partizanske spomenice 1941“ i djecu šehida – poginulog borca – branitelja bez oba roditelja za vrijeme nezaposlenosti do zasnivanja radnog odnosa započet će sutra. U ovaj obračun uključena su 742 lica.

Isplata naknada za personalnu asistenciju za ratne vojne invalide – paraplegičare i ratne vojne invalide kojima je priznato pravo na dodatak za njegu i pomoć od drugog lica počinje u srijede, 7. juna 2023. godine. U obračun je uključeno 167 lica.

U četvrtak, 8. juna ove godine planirana je isplata egzistencijalnih naknada nezaposlenim demobilisanim braniocima mlađim od 57 godina, i to za 2.864 lica. 

Podsjećamo da je od početka decembra 2022. godine bivša SBER banka u potpunosti integrisana u ASA banku d.d., kao i da su svi korisnici koji su imali račune u prethodnim bankama, a koji počinju sa 140… morali u svoju općinsku službu donijeti nove račune, koji počinju sa 134….

“Banka može uplate usmjerene na stare račune ‘odbiti’, zbog čega korisnik neće dobiti naknadu bez dostavljanja novog-važećeg broja računa i prije narednog obračuna”, podsjećaju iz Ministarstva.

Naglašavaju i da je svako lice dužno blagovremeno prijaviti svojoj općinskoj službi za oblast boračko-invalidske zaštite promjenu koja utječe na ovo pravo, odnosno na njegov prestanak (zaposlenje, ostvarivanje prava na penziju i slično), kako ne bi došlo do neosnovane isplate. Ističu kako je obaveza prijavljivanja ovih izmjena utvrđena rješenjem kojim je pravo priznato.

“U slučaju neosnovane/nezakonite isplate, korisnik je obavezan istu u cijelosti vratiti. Pravo na egzistencijalnu naknadu NE MOŽE imati lice koje ostvaruje mjesečne prihode u iznosu većem od 50% minimalne penzije isplaćene u Federaciji Bosne i Hercegovine za mjesec decembar 2018. godine (174,03KM), pri čemu se u prihode računaju i prava iz oblasti boračko-invalidske zaštite (porodična i lična invalidnina i drugo)”, ponavljaju iz ovog resornog ministarstva.

Također, pozivaju korisnike koji utvrde grešku u isplati (netačan/nepripadajući iznos, isplaćen samo tekući mjesec bez retroaktive i drugo) da se jave u nadležnu općinsku službu za BIZ, kako bi eventualna greška bila otklonjena.

“Podsjećamo da se navedena prava ostvaruju putem općina kojima su korisnici dužni prijaviti sve promjene koje utiču na pravo i na njegovu realizaciju. Svi korisnici koji promijene/zatvore račun trebaju o istom blagovremeno obavijestiti nadležnu općinsku službu, kako bi im sredstva mogla biti ispravno uplaćena, a podsjećamo da račun mora biti jedinstven za jednog korisnika i isti za sve ‘boračke’ naknade koje korisnik prima – npr. lična i porodična invalidnina i  kantonalno mjesečno primanje”, navode iz Ministarstva za boračka pitanja KS.

Radio AS