KS: Neodložno riješiti prostor za smještaj i preuzimanje arhivske građe

Hitan sastanak posvećen temi rješavanja pitanja smještaja arhivske građe u Kantonu Sarajevo održan je krajem prethodne sedmice.

U ime Ministarstva kulture i sporta, ministar Kenan Magoda inicirao je sastanak i istakao ozbiljan problem popunjenosti kapaciteta Historijskog arhiva koji je, kako je kazao, odavno dosegao maksimum svoje popunjenosti arhivskom građom. 

“Trenutni smještaj arhive prevazilazi sve mogućnosti i sada se suočavamo s velikim problemom daljnjeg funkcionisanja, posebno kada su u pitanju zakonske obaveze prijema novih količina građe. Ministarstvo i Vlada KS svjesni su ozbiljnosti situacije i aktivno rade na rješavanju problema. Moramo svi zajedno biti odgovorni, jer bez arhiva nema dokaza našeg identiteta i postojanja u budućnosti”, rekao je ministar Magoda.

Nakon sumiranja potencijalnih lokacija, ministar Magoda je istakao kako je zaključeno da BHRT ima potrebne kapacitete za smještaj arhive, ali i naglasio kako će i ovo biti privremeno rješenje.

“Cilj Vlade KS je trajno rješavanje ovog dugogodišnjeg problema, na način da se obezbjedi pet hiljada kvadrata skladišnog prostora za arhivsku građu Kantonu Sarajevo”, dodao je ministar.

Premijer Kantona Sarajevo Nihad Uk dao je punu podršku Vlade KS za rješavanje ovog problema, te na kraju sastanka iznio glavne zaključke.

“Ministarstvo kulture i sporta će uputiti zvanični dopis BHRT-u za posjetu u narednim danima, kako bi se utvrdilo da li je prostor adekvatan za smještaj arhivske građe, a Vlada KS je spremna imenovati radnu grupu, koja će utvrditi tehničke pretpostavke za skladištenje i adekvatan smještaj arhivske građe, te obezbijediti potreban novac”, rekao je premijer Uk.

Paralelno s ovime, zaključeno je, i da će direktor Kantonalnog zavoda za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Boris Trapara raditi na analizi stanja zgrade u Čadordžinoj ulici.

Ovom sastanku su prisustvovali i ministar MUP-a KS Admir Katica sa saradnicima, predsjednici Kantonalnog i Općinskog suda, Tužilaštva KS, predstavnik BHRT-a, kao i Mediacentra.

Radio AS