Projekat ‘Urbana transformacija Sarajeva’ za održiv društveno-ekonomski razvoj

Projekat “Urbana transformacija Sarajeva (UTPS), koji će doprinijeti modernizaciji sistema integralnog urbanističkog planiranja u Kantonu Sarajevo i stvaranju boljih uslova za održiv i klimatski otporan društveno-ekonomski razvoj, predstavljen je danas u Sarajevu.  

Također, projekat će podržati izradu i daljnju razradu kantonalnih urbanističkih planova kroz participativni proces koji će uključiti Kanton Sarajevo, Grad Sarajevo, općine, Univerzitet u Sarajevu, urbaniste, kao i građane.

Za potrebe efektivne provedbe projekta, Vlada Kantona Sarajevo će pružiti neophodnu političku podršku, osigurati potrebne ljudske resurse i omogućiti pristup relevantnim informacijama.

“Ako je moj zadatak učiniti kvalitetnijim, boljim i ljepšim život građanima Sarajeva, onda mogu biti samo sretan da su se udružili naučnici raznih profila da pruže rješenja za urbanu transformaciju Sarajeva. Digitalni alati, simulacije, vizualizacije će dati buduće scenarije za razvoj grada. Sužavamo prostor za greške što je za nas posebno važno, jer tog prostora više nema mnogo”, kazao je Edin Forto, premijer Kantona Sarajevo.

Četverogodišnji projekt, koji će osigurati primjenu novih znanja i najboljih tehnologija iz oblasti urbanističkog planiranja, finansira Vlada Švicarske kroz Državni sekretarijat za ekonomske poslove (SECO).

“Modernizacija urbanističkog planiranja u Kantonu Sarajevo temelji se na najsavremenijem znanju, najboljim praksama i primjeni modernih tehnologija u oblasti urbanog razvoja koje se koriste u Švicarskoj. Zajednički napori švicarskih i bh. partnera usmjereni su na stvaranje boljih uslova za održiv ekonomski razvoj, okoliš i društveni prosperitet u Sarajevu. Raduje me što ova saradnja promoviše inovativan pristup koji uključuje učestvovanje građana/ki, što je jedno od glavnih načela svih švicarskih intervencija u BiH“, rekao je Daniel Hunn, ambasador Švicarske u Bosni i Hercegovini.

Vlada Kantona Sarajevo je putem Ministarstva komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša potpisala Sporazum o razumijevanju sa Državnim sekretarijatom za ekonomske poslove Švicarske (SECO) u cilju omogućavanja realizacije projekta.

“Projekat ‘Urbana transformacija Sarajeva’ je usklađen sa vanjskopolitičkom strategijom Švicarske za period 2020-2023. za Zapadni Balkan, a koja obuhvata i Bosnu i Hercegovinu te podršku njenoj stabilnosti, razvoju, kao i pružanje pomoći u procesu evropskih integracija. Uvažavajući dosadašnju uspješnu saradnju sa nama prijateljskom zemljom Švicarskom, resorno ministarstvo će u cilju efikasnije realizacije ovog značajnog projekta za Kanton Sarajevo pružiti svu neophodnu podršku, kako političku, tako i  kroz osiguranje potrebnih ljudskih resursa, omogućavajući pristup relevantnoj dokumentaciji”, kazao je Enver Hadžiahmetović, ministar komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo.

Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo će zajedno sa projektnim partnerima sarađivati na izradi Urbanističkog plana koji treba da redefinira javni prostor u srcu Sarajeva, te vodi ka ekonomski održivom planiranju gradskih mreža. “Osavremenjavanje i unapređenje urbanističkog planiranja u Kantonu Sarajevo, kao i institucionalno jačanje, glavni su interesi Zavoda za učešće u ovom projektu”, poručio je Faruk Muharemović, direktor Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo.

Moderna urbana transformacija Sarajeva uz podršku akademske zajednice i priznate međunarodne ekspertize UTPS implementiraju tri tima: Švicarski savezni institut za tehnologiju u Cirihu (ETHZ) u partnerstvu sa Univerzitetom Sarajevo i Zavodom za planiranje razvoja Kantona Sarajevo; konzorcijumom koji čine Urbaplan-Enova-Helvetas; i Grad Cirih.

“Naš rad se odnosi na zajedničko promišljanje o arhitekturi i pejzažu, kao i planiranje kroz dizajniranje alata, metoda i projekata. Kroz interveniranje, implementaciju, izradu prototipa i izgradnju želimo poboljšati kvalitetu života za sve ljude u Sarajevu i drugim gradovima u regiji. Rad zasnivamo na provjerenim činjenicama, te gradimo ’digitalnog blizanca’ za Sarajlije, sa razumijevanjem za njihovo prirodno i ljudsko okruženje i infrastrukturu. Na ovaj način možemo donijeti kvalitetniju odluku koja vodi ka jednom sistemu. Grad Sarajevo će biti primjer za Evropu i svijet, za novi olimpijski grad, ne samo u sportskom smislu, već i kako da izgradimo bolje mjesto gdje će mladi odlučiti ostati i izgraditi svoje živote”, rekao je prof. Hubert Klumpner, voditelj katedre za arhitekturu i urbani dizajn na ETH Cirih.

Projekt “Urbana transformacija Sarajeva“ je zasnovan na saradnji švicarskih i bh. istraživača, profesionalaca i instutucija koji će ispitivati i razvijati urbanističke modele urbanog razvoja putem afirmacije i integracije postojećih vrijednosti zelenog grada Sarajeva i savremenih metoda razvoja urbane infrastrukture, energije i mobilnosti.

“Osnovni zadatak projekta je unapređenje kvaliteta života putem aktivnog učešća građana Sarajeva u donošenju i podršci odlukama važnim za realizaciju projekta. U vrijeme globalnih fenomena kao što su klimatske promjene, povećanje društvene nejednakosti praćeno političkim i ekonomskim krizama, započinjemo važnu i lijepu priču o zajedničkom djelovanju građana i profesionalaca na osmišljavanju i realizaciji vizije Sarajeva 21. stoljeća u korist svih nas”, zaključio je Adnan Pašić, profesor na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.

Projekt će poboljšati sistem urbanog planiranja Sarajeva kroz tri različite komponente, a to su: institucionalizacija, prakse urbanog planiranja i urbana transformacija. Institucionalizacija će osigurati dobro osposobljen i participativan integralni sistem urbanog planiranja koji omogućava uslove za održivo, inkluzivno i transparentno urbanističko planiranje u Sarajevu.

Prakse urbanog planiranja ponudit će urbane transformacije odabranih područja kao model za novi pristup urbanom planiranju i akcelerator participativnih praksi urbanog planiranja u Sarajevu. Naposljetku, urbana transformacija ponudit će i ojačati znanje za inovativne pristupe urbanističkom planiranju, uspostaviti prakse zasnovane na vrhunskom „know-how” i omogućiti vizualizirano urbanističko planiranje čime se osigurava društveno-ekonomski razvoj.

“UTPS je važan projekt za budućnost sarajevske aglomeracije. Projekat istovremeno i komplementarno ujedinjuje akademsku kompetentnost, kroz saradnju sa Univerzitetom Sarajevo i ETH Cirih, i priznatu međunarodnu tehničku ekspertizu, koju pruža konzorcijum Urbaplan-Helvetas-Enova. UTPS će ponuditi Zavodu za planiranje razvoja Kantona Sarajevo profesionalnu podršku u ovladavanju novim značajnim temama kao što su ekološka tranzicija, otpornost gradova i ublažavanje klimatskih promjena”, kazao je François Laurent, predstavnik konzorcijuma Urbaplan-Helvetas-Enova.

Tokom 2021. godine realizovane su početne projektne aktivnosti, uključujući analizu postojećeg stanja. U ovoj, 2022. godini, planiran je početak implementacije operativnih aktivnosti. Stoga je danas nakon predstavljanja projekta održan i prvi sastanak projektnog Upravnog odbora u cilju koordinacije svih aktera/ica odgovornih za osiguravanje skladnog i održivog razvoja Sarajeva, te definisanja aktivnosti za 2022. i 2023. godinu.

Radio AS