Počinje proljetna akcija prikupljanja kabastog otpada, pogledajte termine

Vlada Kantona Sarajevo i Ministarstvo komunalne privrede, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo u saradnji sa komunalnim preduzećima RAD i Park, te ostalim partnerima – ZEOS eko-sistem, EKOPAK i NVO Prljavi Grad Sarajevo, organiziraju proljetnu akciju prikupljanja kabastog otpada i unapređenja odvojenog prikupljanja otpada.

Akcija će se odvijati od 09.04.2022. do 27.05.2022.god. po sljedećem rasporedu:

Stari Grad 09.04. – 15.04.

Centar 16.04. – 22.04.

Novo Sarajevo 23.04. – 29.04.

Novi Grad 30.04. – 06.05.

Ilidža 07.05. – 13.05.

Vogošća i Ilijaš 14.05. – 20.05.

Trnovo i Hadžići 21.05. – 27.05.

Na područjima svake općine tokom akcije planirano je da se odvijaju sljedeće aktivnosti:

• Akcija prikupljanja kabastog otpada;

• Akcija odvojenog prikupljanja elektronskog i elektroničkog otpada te prikupljanja papira i plastike na mobilnim reciklažnim dvorištima u terminima koji će biti objavljeni;

• Akcija odvojenog prikupljanja staklene ambalaže na četiri lokacije po općini;

• Akcija uređenja školskih dvorišta, odvojenog prikupljanja otpada te edukacije učenika o postupanju sa otpadom i hortikulturom u dvije osnovne škole po općini;

• Akcija čišćenja i uređenja javnih površina.

Plan akcije prikupljanja kabastog otpada će se odvijati po ustaljenom planu koji će pripremiti KJKP RAD za svaku općinu posebno.

Plan akcije odvojenog prikupljanja elektronskog i elektroničkog otpada putem mobilnog reciklažnog dvorišta

Na lokacijama gdje će biti locirano mobilno reciklažno dvorište građani će imati mogućnost:

• odvojeno odlaganje elektronskog i elektroničkog otpada;

• odvojeno odlaganje ambalažnog otpada: papira, kartona, PET ambalaže, najlona i stakla;

• popunjavanja upitnika sa kojim će učestvovati u nagradnoj igri ZEOS-a koji će na kraju akcije

 izvući dobitnike koji će dobiti nagrade u vidu novog električnog aparata;

• dobiti informacije o odvojenom prikupljanju svih vrsta otpada od strane uposlenika KJKP RAD-a.

Plan akcije odvojenog prikupljanja ambalažnog stakla u zelenim zvonastim kontejnerima

KJKP RAD I EKOPAK će na četiri lokacije na općini tokom sedam dana postaviti zvonaste zelene kontejnere za prikupljanja stakla gdje će građani i pravna lica moći donijeti i odložiti staklo iz podruma, garaža ili iz drugih objekata.

Plan akcije u osnovnim školama

U odabrane dvije osnovne škole tokom akcije će se uraditi sljedeće:

• Orezivanje žive ograde i uređenje hortikulture u dvorištu od strane KJKP PARK;

• Čišćenje i pranje asfaltiranih površina u školi i odvoz otpadaka od strane KJKP RAD;

• Postavljanje posuda za odvojeno prikupljanje ambalažnog otpada od strane EKOPAK;

• Postavljanje kanti za prikupljanje elektronskog i elektroničkog otpada od strane ZEOS;

• Edukacija ekološke sekcije od strane KJKP RAD;

• Na dan akcije učenici trebaju donijeti u školu elektronski, elektronički otpad i ambalažni otpad: papir, karton, PET ambalažu;

• Najbolja i najaktivnija škola će na kraju akcije dobiti prigodan poklon od strane partnera.

Građani će putem medija i mjesnih zajednica biti redovno obavještavani o terminima i lokacijama za odlaganje kabastog otpada i odvojeno prikupljanje otpada.

Radio AS