Počinje provođenje mjera energijske efikasnosti za još 17 javnih objekata u Kantonu Sarajevo

U okviru nastavka realizacije Projekta ”Energijska efikasnost u javnim objektima Kantona Sarajevo”, danas će na internetskoj stranici Evropske banka za obnovu i razvoj (EBRD) biti objavljen tender za odabir izvođača radova na provođenju mjera energijske efikasnosti za drugi set javnih objekata.

Radi se o ukupno 17 javnih objekata iz sektora obrazovanja (vrtići, osnovne i srednje škole, fakulteti) i zdravstva, a koji su raspoređeni u dva LOT-a, kako slijedi:

LOT1

1. Filozofski fakultet

2. Treća gimnazija

3. Vrtić Dunje

4. OŠ ”Šejh Muhamed ef. Hadžijamaković”

5. OŠ ”Osman Nakaš”

6. OŠ ”Hilmi ef. Šarić”, Područna škola ”Raštelica”

7. OŠ ”9. maj”, Područna škola ”Lokve”

8. OŠ ”Podlugovi”, Područna škola ”Lješevo”

LOT 2

9. Vrtić Mašnica

10. OŠ ”Mehmed-beg Kapetanović Ljubušak”

11. Dom zdravlja ”Saraj polje”

12. Treća osnovna škola

13. Srednja škola za saobraćaj i komunikacije

14. OŠ ”Podlugovi”, Područna škola ”Ljubnići”

15. OŠ ”Hadžići”, Područna škola ”Binježevo”

16. OŠ ”Skender Kulenović”

17. Prva osnovna škola

Ukupna procijenjena vrijednost kompletnih radova za sve nabrojane objekte iznosi oko četiri miliona eura.

Mjere energijske efikasnosti podrazumijevaju provođenje niza intervencija, prevashodno na vanjskoj ovojnici zgrada, kao što su zamjena dotrajale vanjske stolarije, termoizolacija fasada, zamjena rasvjetnih tijela, ugradnja termostatskih ventila i sl. Očekivani benefit cjelokupnog projekta jesu smanjenje potrošnje energije za najmanje 30% ili u apsolutnom iznosu od 11,67 GWh godišnje, te smanjenje emisije CO2 za oko 3.420 tona godišnje. Pored uštede energije, mjere energijske efikasnosti će zasigurno poboljšati uslove rada i boravka uposlenika i korisnika ovih javnih zgrada, a što se već može primijetiti u okviru prvog seta javnih objekata (njih ukupno 15), na kojima su provedene mjere energijske efikasnosti u proteklom periodu.

Finansiranje projekta je osigurano iz kreditnih sredstava EBRD-a u iznosu od osam miliona eura, dok je Evropska unija, putem Regionalnog programa energijske efikasnosti, osigurala nepovratna sredstva u iznosu od dva miliona eura. U svrhu tehničke pomoći provedbe projekta EBRD je mobilizirao dodatna bespovratna sredstva, i to od Vlade Austrije grant sredstva u iznosu od 492.240 eura i grant sredstva EBRD-ovog Posebnog akcionog fonda (Shareholder Special Fund) u iznosu od 600.000 eura. Troškove PDV-a snosi Kanton Sarajevo, odnosno Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša.

“Energijska efikasnost je temelj racionalnog korištenja energije i u narednom periodu morat će se posvetiti sve više pažnje i aktivnosti, kako bi se svima onima koji to žele učinilo to pristupačnim. Svako domaćinstvo ili javni objekt koristi neki vid energije i ta racionalnost je od značaja, kako za kućne budžete tako i za sam Budžet KS. Ministarstvo na čijem sam čelu vodi daljnje aktivnosti s EBRD-om kako bi se u narednom periodu ovaj vid provođenja energijske efikasnosti pokušao učiniti što pristupačnijim za domaćinstva, i kako bi naši sugrađani kroz što pristupačnije kreditne linije krenuli u ovaj vid racionalnog korištenja energije”, poručio je ministar komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS Almir Bečarević.

Radio AS