Porodici Riter koja je živjela u ruševnoj austrougarskoj vili dodijeljen stan na Grbavici

Dugogodišnja priča Sarajlije Ive Ritera, posljednjeg stanara jedne bivše austrougarske vile koja se godinama urušava i opasna je po život porodice Riter, dobila je svoj epilog.

Naime, Ivo Riter i njegova supruga nosioci su stanarskog prava i korisnici stambene jedinice u vlasništvu Općine Novo Sarajevo na adresi Trnovska br. 9. Problemi u ovom stambenom objektu koji datira još iz vremena austrougarske nastali su nakon rata i objekat nikada nije saniran.

Međutim, pozornost na ovu priču usmjerena je u novembru prošle godine kada se oglasila Općina Novo Sarajevo povodom stanja ruševnog stambenog objekta u ulici Trnovska 9.

Zbog lošeg stanja u kojem se nalazio još 2008. godine urađen je Elaborat o istražnim radovima na konstrukciji objekta od strane Građevinskog fakulteta-IMK instituta za materijale i konstrukcije Sarajevo, nakon čega je u zaključcima Elaborata navedeno da ni horizontalni ni vertikalni elementi nemaju propisanu sigurnost uz preporuku da se izvrši razgradnja i ponovna izgradnja objekta.

Općina Novo Sarajevo je obezbijedila Izvedbeni projekat rekonstrukcije nosive konstrukcije objekta izrađen od strane IMK Građevinskog fakulteta u Sarajevu 2010. godine na koji Zavod za zaštitu kulturno-historijskog naslijeđa KS nije dao saglasnost budući da nije tretirana arhitektonska faza. Pošto je objekat stambenog karaktera i pod zaštitom je Zavoda, Općina Novo Sarajevo ga je u više navrata kandidirala za Program “Velike opravke” na zajedničkim dijelovima stambenih zgrada KS. Prijedlog nikad nije prihvaćen od strane nadležnog Ministarstva komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo najvjerovatnije zbog iznimno visokih troškova koje restauracija objekta zahtjeva.

Građevinski fakultet UNSA-IMK Institut za materijale i konstrukcije Sarajevo, 2015. godine zaključio je kako je stanje cjelokupne konstrukcije objekta kritično.

Općinska služba za komunalne i stambene poslove i saobraćaj već dugi niz godina nastoji da riješi stambeni problem porodice Riter, ulažući napore da ih izmjesti i smjesti u neku od uslovnih stambenih jedinica u vlasništvu Općine. Sve tadašnje ponuđene opcije, Ivo Riter je odbijao.

Porodici Riter 2019. godine bila je naložena zabrana upotrebe devastiranog stambenog objekta Rješenjem Službe za inspekcijske poslove Općine Novo Sarajevo jer je objekat i tada prema stručnom nalazu bio opasan za korištenje.

Došlo je do urušavanja cijelog stropa u dijelu zgrade, propadanja krovne konstrukcije, stropnih i podnih konstrukcija na dijelu objekta od krova do prizemlja.

Ivo Riter i njegova supruga prihvatili su ponudu da im se na privremeno korištenje dodijeli renovirani općinski stan od 55 kvadrata u Ulici Grbavička br. 28.

“Ivo Riter danas nije mogao obići novi stan koji mu je dodijeljen zbog narušenog zdravlja, te mu ovim putem Općina Novo Sarajevo želi što brži oporavak”, poručuju iz Općine Novo Sarajevo.

Radio AS