Počinje isplata septembarskih dječijih dodataka u KS

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo obavještava sve korisnike da će danas početi isplata naknada po osnovu zaštite porodice s djecom za septembar 2023. godine, a koje mogu preuzeti u bankama u kojima imaju otvorene tekuće račune.

Ova sredstva su izdvojena za 8.524 korisnika prava na: dječji dodatak, naknadu umjesto plaće ženi-majci u radnom odnosu, dodatnu pomoć na ime brige i njege djeteta ženi-majci u radnom odnosu, novčanu pomoć nakon porođaja žene-majke koja nije u radnom odnosu, novčanu pomoć nezaposlenoj porodilji (FBiH), dodatnu pomoć na ime brige i njege djeteta nezaposlenoj porodilji (KS), jednokratnu novčanu pomoć za opremu novorođenog djeteta, te dodatnu pomoć na ime prehrane djeteta do šest mjeseci.

Za ovu namjenu Ministarstvo je izdvojilo 5.784.363,28 KM.

Radio AS