Porodiljske naknade u KS povećane za 150 KM, uvećana i pomoć za opremanje bebe

Od 1. marta 2024. godine povećane su osnovice za utvrđivanje novčanih i drugih materijalnih davanja koja se tiču socijalne zaštite i zaštite porodice s djecom. U skladu sa navedenim, naknada za porodilje je povećana za skoro 150 KM.

Ovu informaciju je potvrdila ministrica za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo Enda Pavić Pečenković.

“Osnovica sada iznosi 800 KM, što predstavlja značajno povećanje od 6,67 posto u odnosu na prethodne tri godine. Ovo je rezultat našeg predanog rada i posvećenosti za poboljšanje kvalitete života građana Kantona Sarajevo. Posebno želim istaknuti poboljšanja koja su se desila u konkretnim oblicima podrške. Naprimjer, naknade umjesto plate ženama/majkama, kao i novčana pomoć ženama/majkama koje nisu u radnom odnosu, povećane su za 147 KM i sada iznose 1.261 KM”, navodi Pavić Pečenković.

Dodaje da su uvećane i jednokratne novčane pomoći za opremu beba za 25 KM i iznose 400 KM.

“Nadalje, naknade za izdržavanje hranjenika sa novim povećanjem iznose 378,30 KM što će dodatno olakšati svakodnevne izazove mnogim porodicama. Pored toga, povećana je stalna novčana pomoć, kao i ostala materijalna davanja”, istakla je Pavić Pečenković.

Ova poboljšanja, dodaje, samo su korak ka daljnjem unapređenju kvalitete života naših sugrađana.

“Nastavit ćemo raditi sa istom predanošću i posvećenošću kako bismo osigurali da svi građani imaju pristup adekvatnoj podršci i mogućnostima za dostojanstven život”, zaključila je Pavić Pečenković.

Radio AS