Potpisan okvirni sporazum za izvođenje radova na proširenju OŠ „Behaudin Selmanović“ u naselju Briješće

Općina Novi Grad Sarajevo realizira projekat proširenja objekta Osnovne škole „Behaudin Selmanović“ u naselju Briješće, ukupne vrijednosti od 472.654.85 konvertibilnih maraka.

Radi se o jednoj od najstarijih osnovnih škola na području općine Novi Grad, koja je počela sa radom davne 1945. godine, a koja danas ima više od 500 učenika. Povećanjem kapaciteta školskog prostora učenicima i nastavnom osoblju omogućit će se znatno bolji uslovi za rad i odvijanje nastavnog procesa.

,,Problem koji je škola imala vezan je za nedostatak prostora za održavanje nastave, za potrebe biblioteke i ostalih sadržaja, tako da je inicijativa došla od strane škole kao nešto što bi bilo neophodno za njen normalan nastavak rada. Proces je trajao nešto više od godinu, od samog projektovanja, usaglašavanja projekta sa osnovnom školom, zatim ishodovanja urbanističke i građevinske dozvole, te je izabran izvođač radova. Općina Novi Grad je kroz budžet za 2021. godinu osigurala 250.000 KM, a prijedlog je da se ostatak sredstava osigura budžetom za 2022. godinu. Ukupna vrijednost radova je oko 470.000 KM, dakle, nešto malo manje od pola miliona KM. Ja se nadam da će škola nakon ovog proširenja, nakon što je 2014. godine dobila i salu, imati optimalne uslove za rad”, rekao je načelnik Efendić.

Dodao da je u protekloj sedmici održan sastanak sa predstavnicima vijeća roditelja i upravom škole ”Aleksa Šantić” vezano za sigurnost prilaska učenika toj školi, te je istakao da je u prijedlogu budžeta za 2022. godinu predložena stavka od 400.000 KM koja se tiče poboljšanja sigurnosti kretanja djece u zonama svih osnovnih škola na području općine Novi Grad.

Direktor OŠ ”Behaudin Selmanović” Jasmin Marevac zahvalio je ovom prilikom načelniku Općine Novi Grad za svu podršku koju ova obrazovna ustanova dobija od Općine i što sva budžetska sredstva, koja neko tretira kao troškove, načelnik Efendić usmjerava u investicije.

„Ovo je još jedna u nizu investicija za našu školu. Najstarija smo zgrada u Kantonu Sarajevo od svih ovih institucija. To je školska zgrada koja nije namjenski pravljena za školu, mnoge generacije je ona iznjedrila. 1979. godine zadnji put je rađena rekonstrukcija nadogradnje četiri učionice i nekoliko kancelarija. Međutim, to je postalo nedostatno. U zadnjih par godina poslije rata, našli smo se u problemu nedostatka učeničkog prostora. Načelnik je izašao u susret, prihvatio ideju i došli smo do realizacije. Nadogradnja OŠ ”Behaudin Selmanović” će u narednih 20 do 30 godina sigurno zadovoljiti potrebe lokalnog stanovništva. Pored sportske sale, sa ovom nadogradnjom, škola će ispunjavati sve optimalne uslove za obrazovanje i odgoj naših učenika za 21 vijek”, kazao je Marevac.  

Ibro Ahmedhodžić, direktor firme izvođača radova ”INGRAA d.o.o Sarajevo” kazao je da će u narednim danima pristupiti potpisivanju pojedinačnih ugovora i prema tim ugovorima određivat će se dinamika izvođenja radova. „Mi smo spremni za izvođenje, nadam se da će sve biti u najboljem redu, kazao je Ahmedspahić.

Radio AS