Potpisan Sporazum o međusobnim pravima i obavezama u pripremi obilježavanja 40. godišnjice ZOI

Na Prvoj sjednici Odbora za organizaciju obilježavanja 40. godišnjice Zimskih olimpijskih igara održanih 1984. u Sarajevu koja je održana danas usvojena je dopuna Okvirnog programa obilježavanja manifestacije, u dijelu programa koji se odnosi na sportski program, odnosno na module memorije.

Diskusija je vođena o kriterijima za sufinansiranje organizacije određenih segmenata programa, na osnovu kojih će se određivati visina sredstava za sufinansiranje, odnosno novi sadržaji programa, pogotovo u oblasti kulture i umjetnosti. Kriteriji se formulišu imajući u vidu ciljeve i smjernice sadržane u Okvirnom programu manifestacije.

Neposredno nakon sjednice Odbora, gradonačelnica Benjamina Karić i predsjednik Olimpijskog komiteta BiH Izet Rađo potpisali su Sporazum o međusobnim pravima i obavezama u pripremi obilježavanja 40. godišnjice Zimskih olimpijskih igara održanih u Sarajevu 1984. 

Potpisivanjem tog sporazuma, čiji tekst je prethodno usaglašen sa Međunarodnim olimpijskim komitetom, stvaraju se uslovi za realizaciju programa manifestacije pod okriljem Međunarodnog olimpijskog komiteta te se omogućuje, pod određenim uslovima, korištenje vizualnog identiteta manifestacije i stečevine ZOI 84.

Predsjedavajući Odbora Jasmin Ademović uputio je poziv svim subjektima, koji smatraju da mogu dati svoj doprinos ovoj manifestaciji, da se odazovu na poziv Grada Sarajeva koji će biti javno upućen, saopšteno je iz Gradskog vijeća Grada Sarajeva.

Radio AS