Potpisan sporazum o nabavci građevinskog materijala boračkoj populaciji KS

Okvirni sporazum o nabavci, transportu i isporuci građevinskog materijala za pripadnike boračke populacije KS za 2022. godinu potpisao je danas ministar za boračka pitanja Kantona Sarajevo Omer Osmanović.

Navedeni sporazum potpisao je sa ovlaštenim licem iz firme Senigor d.o.o. Sarajevo Nevzetom Osmanovićem.

Ukupna vrijednost ovog sporazuma je 406.949,40 KM sa uključenim PDV-om.

Ovom prilikom, istaknuto je kako će se sa izabranim dobavljačem za svaku narudžbu zaključivati posebni ugovori u okviru ovog okvirnog, i to maksimalno do iznosa navedenog u sporazumu. 

Rok za isporuku kompletnog materijala je do kraja 2022. godine.

Planirano je da ovim sporazumom bude obuhvaćeno 65 korisnika koji su aplicirali i ispunili uslove za dodjelu donacije u građevinskom materijalu u prošloj 2021. godini.

“Radi se o raznovrsnim građevinskim materijalima za rekonstrukciju stambenih jedinica, kao što su krovne konstrukcije, sanitarni, stolarski, podnopolagački, te elektro i vodo-materijali”, precizirao je ministar Osmanović, nakon potpisivanja ovog sporazuma.

Radio AS