Potpisan sporazum o saradnji između ANUBIH i UNSA

Sporazum o saradnji između Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine i Univerziteta u Sarajevu potpisali su danas akademik Muris Čičić i rektor prof. dr. Rifat Škrijelj.

Potpisivanju Sporazuma prisustvovali su i potpredsjednici ANUBiH akademkinja Lidija Lincender-Cvijetić i akademik Mirko Pejanović, te generalni sekretar ANUBiH akademik Asif Šabanović, kao i prorektorica UNSA prof. dr. Dženana Husremović.

Akademija nauka i umjetnosti BiH, kao vodeća naučna i umjetnička ustanova u Bosni i Hercegovini, i Univerzitet u Sarajevu, kao najstariji univerzitet u Bosni i Hercegovini, imaju zajednički interes da podstaknu razvoj nauke, umjetnosti, stvaralaštva i visokoškolskog obrazovanja.

Potpisivanjem ovog Sporazuma ANUBiH i UNSA izražavaju želju da prošire zajedničko djelovanje u organizovanju, podsticanju i unapređenju međusobne saradnje.

Osnovni ciljevi Sporazuma uključuju ostvarivanje uslova za produktivno uključenje u svjetske procese razvoja nauke, stvaralaštva i visokoškolskog obrazovanja i aktivno učešće u evropskom istraživačkom prostoru (European Research Area) i evropskom prostoru visokog obrazovanja (European Higher Education Area); zajedničko aktivno djelovanje prema subjektima u Kantonu Sarajevo i Bosni i Hercegovini koji određuju politiku, uslove i infrastrukturu u kojima djeluju naučne i visokoškolske institucije, kako bi se dostigli uslovi i kriteriji vrednovanja uspješnosti kakvi su uobičajeni u Evropi i svijetu; zajednički rad na izradi naučnih analiza stanja i prijedloga za određivanje strateških pravaca razvoja u različitim oblastima društvenog razvoja; zajednički nastup u promociji naučnih istraživanja, stvaralaštva i obrazovanja kao pokretača društvenog razvoja i osnove “društva zasnovanog na znanju”; stvaranje uslova za jednostavno i produktivno uključivanje članova ANUBiH i uspješnih članova akademskog osoblja UNSA u svim oblastima djelovanja UNSA i ANUBiH; uspostavljanje i održavanje infrastrukturne kompatibilnosti ANUBiH i UNSA koja je potrebna za realizaciju programa digitalizacije građe i uspostavljanje ANUBiH kao jednog od čvorista akademske mreže u Bosni i Hercegovini.

Sporazum je zaključen na neodređeno vrijeme, saopšteno je iz Akademije nauka i umjetnosti BiH. 

Radio AS