MUP KS jedan od organizatora regionalne konferencije Međunarodne policijske asocijacije

Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo u saradnji s Međunarodnom policijskom asocijacijom – IPA sekcijom Bosne i Hercegovine i Globalnom inicijativom za borbu protiv transnacionalnog organizovanog kriminala (GI-TOC) organizuje VII Balkansko-Jadransku regionalnu konferenciju Međunarodne policijske asocijacije (IPA), koja će biti održana u Sarajevu od 18. do 20. novembra 2022. godine.

Konferencija će se baviti pitanjima krijumčarenja ljudi u pokretu/migranata i borbom protiv trgovine ljudima na zapadno-balkanskoj ruti te aktuelnim izazovima, trendovima i dobrim praksama kroz prizmu policijskih snaga. Konferenciji će prisustvovati IPA delegacije s područja EU, zemalja regiona kao i predstavnici agencija za provođenje zakona iz BiH te predstavnici međunarodnih organizacija, akademske zajednice i dr.

Konferencijom se želi ukazati na snagu i važnost saradnje vladinog i nevladinog sektora o pitanjima migracija te pokazati primjere dobre prakse ali i naučene lekcije na nivou Bosne i Hercegovine s aspekta policijskih snaga. Također, ova konferencija je prilika da se razmotre buduće aktivnosti, dalje povezivanje IPA sekcija i njihovih članica, podrška novim IPA sekcijama, kao i budućim domaćinima Balkansko-Jadranske konferencije.

Radio AS