Potpisan sporazum, počinje obnova vrtića “Agan Bostandžić”

Ministrica za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo Naida Hota-Muminović, gradonačelnica Sarajeva Benjamina Karić, direktorica Zavoda za izgradnju KS Belma Barlov i v.d. direktorice JU “Djeca Sarajeva” Jasmina Magoda potpisale su Sporazum o regulisanju međusobnih prava i obaveza na realizaciji projekta obnove vrtića “Agan Bostandžić”. Ovaj vrtić, koji se nalazi u naselju Širokača, Stari Grad, uništen je u toku agresije na BiH.

S obzirom na to da u blizini navedenog vrtića gravitira veći broj naselja, njegovom rekonstrukcijom bi se u mnogome olakšao svakodnevni život roditelja djece predškolskog uzrasta iz naselja Širokača, Toka-Džeka i Bistrik. Zbog ograničenog broja predškolskih ustanova u Starom Gradu, veliki broj roditelja djecu vodi u vrtiće u drugim djelovima grada.

Potpisanim Sporazumom predviđa se da Grad Sarajevo bude finansijer i nosilac realizacije projekta obnove objekta vrtića “Agan Bostandžić” i stavljanja u funkciju, a da će nakon završetka svih radova vrtić biti predat na upravljanje vlasniku i posjedniku – JU “Djeca Sarajeva”.

Govoreći o rekonstrukciji ovog objekata, ministrica Hota-Muminović navela je da je ovako velikodušna ponuda gradskih vlasti, na čelu s gradonačelnicom Karić, zaista vrijedna pažnje i zahvalnosti.

“Ovo je način na koji pokazujemo da nam je stalo do obrazovanja, da ćemo udružiti snage i da ćemo dugogodišnji nemar, koji je evidentan kada govorimo o stanju objekata u kojima se odvija odgojno-obrazovni proces u narednom periodu sanirati i pažljivo dovoditi u red”, navela je ministrica Hota-Muminović.

Gradonačelnica Karić izrazila je zadovoljstvo što će djeca s područja općine Stari Grad konačno dobiti rekonstruisani novi prostor za boravak, predškolski odgoj i obrazovanje.

“Sljedeći korak koji će Gradska uprava poduzeti je podnošenje zahtjeva za dobijanje svih potrebnih saglasnosti i izradu glavnog projekta. Odmah nakon toga pristupamo samoj rekonstrukciji. Cjelokupne troškove rekonstrukcije snosit će Grad Sarajevo”, objasnila je gradonačelnica Karić.

Radio AS