Potpisan sporazum za izgradnju vodovodne i separatne kanalizacione mreže u ulici Senada Poturka Senčija

Općina Novi Grad Sarajevo iz ovogodišnjeg je budžeta izdvojila više od pola miliona konvertibilnih maraka za izgradnju vodovodne i separatne kanalizacione mreže u ulici Senada Poturka Senčija na području Mjesne zajednice „Dobrinja A“.  

Sa izabranim izvođačem radova proteklih dana potpisan je okvirni sporazum za izvođenje radova u vrijednosti od 550.224 KM, a radovi bi trebali početi krajem februara, u zavisnosti od vremenskih prilikama.

U prvoj fazi će se izgraditi nova separatna kanalizaciona mreža, fekalna i kišna kanalizacija DN 300 mm dužine 370 metara, nakon čega slijedi rekonstrukcija stare dotrajale vodovodne mreže, dužine oko 500 metara, gdje će biti zamijenjen daktil cjevovod DN 150.

Na novoizgrađenu vodovodnu i kanalizacionu mrežu bit će priključen i Sportsko – rekreacioni centar, sa otvorenim bazenima na Dobrinji, čija izgradnja se privodi kraju i koji bi trebao biti otvoren u ovoj godini. Također, uradit će se i priključci stambenih objekata na novoizgrađenu kanalizacionu i vodovodnu mrežu.

Po okončanju navedenih radova, na ovoj dionici će se izvršiti i rekonstrukcija ulice Senada Poturka Senčija sa izgradnjom trotoara.

Svi radovi  će se izvoditi uz nadzor predstavnika KJKP „VIK”d.o.o. Sarajevo, a stručno-tehnički nadzor vršit će firma „Arting BH“ d.o.o Sarajevo.

Radio AS