Potpisan ugovor o sanaciji ulice Bostarići

Načelnik Općine Stari Grad Ibrahim Hadžibajrić, direktor Direkcije za puteve Kantona Sarajevo Selmir Kovač i direktor firme ‘OXA’ d.o.o. Hajrudin Pepeljak potpisali su danas ugovor o sanaciji ulice Bostarići, na Širokači, vrijedan skoro 150.000 KM.

Ovo je još jedan zajednički projekat Općine Stari Grad Sarajevo i Direkcije za puteve Kantona Sarajevo i od ogromnog je značaja za ovo naselje jer se radi o glavnoj putnoj komunikaciji za naselja Bostarići i Ablakovina.

Projekat obuhvata sanaciju ulice Bostarići u dužini od skoro pola kilometra, a radove će izvoditi građevinska firma Oxa d.o.o. kao najpovoljniji ponuđač u postupku javne nabavke koju su zajedno provele Općina i Direkcija. Općina Stari Grad će u ovom projektu učestvovati sa 50.000 KM, dok će ostale radove finansirati Direkcija za puteve KS.

Općinski načelnik mr Ibrahim Hadžibajrić je istakao značaj ovog projekta za građane.” Ulica Bostarići se nalazi u padinskom naselju i to je put koji se zadnjih 30, a možda i više godina nije sanirao. To je uzrokovalo pojavu velikog broja udarnih rupa i oštećenja. Radove će izvoditi firma OXA, a projekat će, zbog konfiguracije terena, zasigurno biti vrlo zahtjevan, a građanima ćemo ovom sanacijom osigurati mnogo bolje uslove i putnu infrastrukturu,” kazao je načelnik Hadžibajrić. On se zahvalio Direkciji za puteve Kantona Sarajevo i Ministarstvu saobraćaja Kantona Sarajevo, te ministru Adnanu Šteti, na saradnji koju imaju sa Općinom Stari Grad kazavši da se nada da će i ovaj zajednički projekat biti uspješno realizovan.

Radovi će se izvoditi na dionici dužine oko 500 metara na kojoj se nalaze dvije horizontalne krivine, a cesta je prosječne širine od 3,5 do 4 metra. Problem u ovoj ulici je nekontrolisano kretanje vode duž ceste i okolnog terena pri čemu dolazi do oštećenja bankine i prodora u konstrukciju saobraćajnice.

“S obzirom da je dužina dionice 500 metara, a vrijednost projekta 150.000 KM to dovoljno govori o kompleksnosti i značaju tog puta za mještane kojima je on najpotrebniji. Izvođač radova će se potruditi da to što brže uradi i da ne bude probijanja rokova, a to je jedna od novih politika Ministarstva saobraćaja koja će se provoditi po pitanju dinamike radova,” izjavio je Selmir Kovač, direktor Direkcije za puteve te također naglasio značaj dobre saradnje Općine Stari Grad sa Direkcijom za puteve i resornim ministarstvom.

Da će projekat biti zahtjevan potvrdio je i direktor firme Oxa d.o.o. Hajrudin Pepeljak, koja će izvoditi radove, ali je istakao da će kompanija učiniti sve što je potrebno da radovi budu urađeni kvalitetno i u roku.

“Mi smo i do sada sa Općinom Stari Grad imali jako dobru saradnju i svi projekti koji se ovdje rade su od velikog su značaja. Kao kompanija do sada nismo imali nikakvih problema o izvođenju radova na području općine Stari Grad i drago mi je da smo i ovaj put dobili povjerenje. Ovo će biti naš prvi projekat u prioritetu koji ćemo raditi u ovoj godini i čim počne nova građevinska sezona i steknu se uslovi izaći ćemo na teren i početi radove,” potvrdio je direktor firme, Hajrudin Pepeljak.

Općina Stari Grad Sarajevo je finansirala izradu glavnog projekta sanacije ulice Bostarići, koja podrazumijeva skidanje postojećih asfaltnih slojeva, tamponiranje i odvodnju. Projektom je predviđeno da se površinska voda sa saobraćajnice vodi uz ivičnjak do rigola i slivne rešetke koja prikuplja vodu i odvodi je u postojeći šaht u zacijevljenom potoku. Predviđena je i izgradnja jedne slivne rešetke na početku trase. Nakon tih radova bit će asfaltirana cijela dionica i time biti olakšana putna komunikacija, kako za pješake tako i za automobile.

Radio AS