Potpisan ugovor o sanaciji sportske sale Centra za slušnu i govornu rehabilitaciju

Načelnik Općine Centar Srđan Mandić sa pomoćnicom za obrazovanje, društvene djelatnosti, kulturu i sport Lejlom Dizdarević posjetio je danas Javnu ustanovu „Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju“ gdje je sa direktoricom Melihom Povlakić-Hadžiefendić potpisao ugovor o realizaciji finansijskih sredstava za sanaciju i opremanje sportske sale.

Iako nema direktnu nadležnost nad obrazovanjem, Općina Centar Sarajevo, godinama iz budžeta izdvaja značajna finansijska sredstva za unapređenje obrazovnog procesa i poboljšanje uslova rada obrazovnih ustanova.

Posljednji u nizu takvih primjera je i finansijska podrška Javnoj ustanovi „Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju“ koja je iz općinskog budžeta dobila donaciju u iznosu od 33.000 maraka za potrebe sanacije sportske sale.

“Opština Centar je u budžetu za ovu godinu za unapređenje odgojno-obrazovnog procesa izdvojila 2.272.700 KM. U skladu sa mogućnostima nastojimo odgovoriti na zahtjeve škola, jer investiranje u obrazovni proces je najbolja investicija, a naše zadovoljstvo je kada smo u prilici da pomognemo. Želimo našoj djeci omogućiti što kvalitetnije uslove za odgoj i obrazovanje”, poručio je Mandić.

Direktorica Povlakić-Hadžiefendić se u ime roditelja, učenika, uposlenika škole i u lično ime zahvalila načelniku Mandiću i Općini Centar na sveukupnoj podršci koju pružaju ovoj školskoj ustanovi.

 “Sredstva koja smo danas dobili ćemo utrošiti za sanaciju i opremanje sportske sale koja je u lošem stanju. Ova donacija nam je itekako značajna, kao i dosadašnja podrška Općine Centar”, kazala je Povlakić-Hadžiefendić.

Radio AS