Potpisan ugovor za unapređenje i održavanje informacionog sistema EMIS

Ministrica za odgoj i obrazovanje Naida Hota-Muminović potpisala je ugovor sa rektorom Univerziteta u Sarajevu prof.dr. Rifatom Škrijeljem za unapređenje i održavanje informacionog sistema EMIS za osnovne i srednje škole u Kantonu Sarajevo, kao i za razvoj i izgradnju modula EMIS za predškolske ustanove.

Već dugi niz godina resorno ministarstvo sarađuje sa Univerzitetskim tele-informatičkim centrom Univerziteta u Sarajevu u oblasti razvoja i održavanja EMIS informacionog sistema, što ima značajnu ulogu u osiguranju efikasnosti i kvaliteta obrazovnog sistema u Kantonu Sarajevo.

Dodatno, digitalizacijom predškolskih ustanova u okviru integralnog informacionog sistema EMIS, od juna 2022. godine, predviđen je niz funkcionalnosti koje će biti na usluzi roditeljima/starateljima, uposlenicima predškolskih ustanova i Ministarstva.

Radio AS