Potpisani sporazumi u vrijednosti od 10 miliona KM za obogaćivanje sadržaja na Igmanu i Bjelašnici

Ministar privrede Kantona Sarajevo Adnan Delić potpisao je danas sa direktorom KJP „ZOI 84“ Jasminom Mehićem dva sporazuma za projekte dogradnje sistema za vještačko osnježivanje i dječiji park Veliko i Malo Polje – Igman.

Projekt dogradnje sistema za vještačko osnježivanje Ministarstvo sufinansira sa devet miliona KM, a dječiji park sa milion KM, što je nastavak ulaganja resornog ministarstva u poboljšanje ponude i razvoj sportsko – rekreativnih sadržaja za sve uzraste na olimpijskim planinama Igmanu i Bjelašnici.

„Mi smo već ranije istakli da ove godine nastavljamo sa značajnim ulaganjima u revitalizaciju olimpijske infrastrukture s ciljem unaprijeđenja sportsko – rekreativnih i turističkih sadržaja u Kantonu Sarajevo, i ovo je još jedna u nizu naših kontinuiranih aktivnosti u tom smjeru. Želimo da Igman i Bjelašnica imaju kvalitetne sadržaje i ponudu za sve generacije, a ovaj dječiji park sigurno će biti radost za mališane Sarajeva“, izjavio je ministar Delić.

Direktor Mehić pojasnio je da će dogradnja vještačkog sistema osnježivanja unaprijediti i osavremeniti postojeći sistem, dok će dječiji park Veliko i Malo Polje na Igmanu značiti obnovu postojećih zastarjelih dječijih ski liftova i dogradnju novih sadržaja za djecu do pet godina.

„Projekt dogradnje sistema osnježivanja, osim projektovanja idejnog i glavnog projekta, podrazumijeva i izgradnju cjevovoda visokog pritiska i druge prateće infrastrukture na svim ski stazama i trasama ski liftova na kojima je planirana dogradnja, automatizaciju osnježivanja, relokaciju i povećanje kapaciteta postojeće pumpne stanice, ali i izgradnju nove pumpne stanice, te nabavku i instaliranje topova za proizvodnju vještačkog snijega“, pojasnio je Mehić.

Naglasio je i kako će realizacija ovog projekta umnogome pojačati kvalitet ski staza na Bjelašnici, dok će realizacija projekta dječijeg parka omogućiti obnovu postojećih zimskih sadržaja, dogradnju novih, te bogatiju ponudu i za ljetni period.

„Na Malom Polju na Igmanu planiran je dječiji snježni park na 7.000 kvadratnih metara, a na Velikom Polju na 5.000 kvadratnih metara na kojima će biti smješteni različiti sadržaji za djecu. Planiramo nabaviti tri baby ski lifta, minimalno dvije pokretne trake, od kojih je jedna i za tubing i skijanje, te ih opremiti dječijim rekvizitima. Naravno, planiramo i prostor za sankanje, kao i nabavku dječijih sanki dizajniranih da budu zanimljive djeci“, naveo je direktor Mehić.

Ministar Delić podsjetio je da je projekt dječijeg snježnog parka u Babinom Dolu na  Bjelašnici već započet, kao i da će po realizaciji ovog projekta posjetiocima biti na raspolaganju bogatiji i atraktivniji sadržaji tokom nadolazeće zimske sezone, ali i naredne ljetne sezone.

„Osim zimske sezone naše planine imaju izraženu posjećenost i tokom ljetne sezone, a trenutni sadržaji su oskudni i smatrali smo da je potrebno ponuditi bogatije i atraktivnije sadržaje i tokom ljetne sezone. S tim u vezi plan je nabaviti i instalirati pumptrack, adrenalinski i trampolin park koji će biti prilagođeni najmlađim posjetiteljima“, istakao je ministar.

Ulaganja u revitalizaciju i dogradnju olimpijskih sadržaja rezultirat će unapređenjem infrastrukture i razvojem rekreativnog turizma, a indirektno će rasti i konkurentnost ponude i povećanje broja posjetilaca i korisnika usluga KJP „ZOI 84“, što će dovesti i do rasta poslovne aktivnosti ovog javnog preduzeća. 

Tokom 2022. godine plan Ministarstva privrede KS je u revitalizaciju i dogradnju olimpijskih sadržaja uložiti 27,9 miliona KM.

Radio AS