Skupština KS usvojila Izvještaj o radu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove

Skupština Kantona Sarajevo usvojila je danas Izvještaj o radu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo (KUIP) za 2021. godinu.

Direktor KUIP-a Fahir Halilović kazao je da je u izvještaju prikazan broj inspektora koji su obavljali poslove inspekcijskog nadzora na dan 31. decembra 2021. godine, propisi nad čijom primjenom su vršeni inspekcijski nadzori, broj planiranih i izvršenih inspekcijskih nadzora te broj donijetih rješenja.

Inspektori Uprave izvršili su 45.444 inspekcijska nadzora, što je u odnosu na planiranih 37.769 inspekcijska nadzora više za 7.675 nadzora.

Također, inspektori su u 2021. godini izdali 4.435 prekršajnih naloga u novčanoj vrijednosti od 4.374.823 KM što je u odnosu na prethodni izvještajni peiod, kada je izdato 5.420 prekršajnih naloga u novčanoj vrijednosti 4.826,256 KM, manje za 985 prekršajnih naloga.

U cilju otklanjanja utvrđenih nedostataka doneseno je 4.266 rješenja što je u odnosu na prethodni izvještajni period kada je doneseno 10.014 rješenje manje za 5.748 rješenja.

U Izvještaju je navedeno da su negativna odstupanja od broja planiranih inspekcijskih nadzora u pojedinim inspektoratima prisutna, a kao razlog navedeno je nepredviđeno odsustvovanje sa posla inspektora zbog dužeg bolovanja kao i u pojedinim specifičnim slučajevima zbog dužine trajanja inspekcijskog nadzora.

Zastupnik SDA Haris Zahiragić kazao je da Vlada KS i Tužilaštvo KS ignorišu sudski postupak kako bi aktuelni direktor Uprave ostao na toj poziciji na štetu direktora koji je smijenjen.

“Konkurs za imenovanje novog direktora nije ni poništen ni proveden, već je zaleđen, što je upitno s aspekta zakonitosti”, kazao je Zahiragić te dodao kako ima informacije da je nepotizam u KUIP-u postao pravilo kada se radi o zapošljavanju.

FENA

Radio AS