Potpisani ugovori u svrhu regulacije vodosnabdijevanja u svim sarajevskim općinama

Nakon što je Vlada Kantona Sarajevo nedavno usvojila Program utroška sredstava prikupljenih po osnovu vodnih naknada za 2023. godinu, danas je ministar komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Almir Bečarević s načelnicima sarajevskih općina potpisao ugovore o dodjeli sredstava, u ukupnom iznosu od  8.167.179 KM koji će biti raspoređeni prema svim jedinicama lokalne samouprave u KS. 

“Projekti iz oblasti vodosnabdijevanja, kanalizacione mreže i odvodnje otpadnih voda predstavljaju nastavak započetih aktivnosti, kao i početak novih projekata koji imaju za cilj poboljšanje snabdijevanja vodom, smanjenje gubitaka vode, rekonstrukciju kanalizacione mreže i bolju odvodnju otpadnih voda na području Kantona Sarajevo. Ovim programom je definisan popis odabranih projekata koji Kanton realizuje sa općinama, kao i način i praćenje njihove realizacije. Ovogodišnja izdvajanja predstavljaju nastavak zajedničke prakse i udruživanja sredstava Kantona i općina, kako bi snabdijevanje pitkom vodom uz regulaciju odvodnje otpadnih voda bilo dostupno svim stanovnicima Kantona Sarajevo”, naglasio je ministar Bečarević.  

Resorno Ministarstvo je podržalo projekte, bilo da su oni tek krenuli ili predstavljaju nastavak već započetih, a sve u skladu sa iskazanim potrebama općina i finansijskim mogućnostima Kantona, imajući u vidu iznos prikupljenih sredstava iz vodnih naknada.

U općini Trnovo sredstva od 400.000 KM biće usmjerena za izgradnja vodovoda Pandurica – Proskok. Nastavak izgradnje vodovoda Pandurica-Šiljak podržat će se 36.424 KM, a nastavak izgradnje centralnog vodovoda MZ Trnovo  sa 257.300 KM. Ukupno će općina Trnovo za ove namjene dobiti 693.792 KM.

Općina Ilijaš će ukupno za predložene projekte dobiti  750.000 KM. Za izvođenje radova na izgradnji fekalne i oborinske kanalizacione mreže u dijelu obuhvata RP Banovac usmjerit će se 350.000 KM. Za povećanje kapaciteta pitke vode u vodovodnom sistemu MZ Kamenica sa izvorišta “JAZIĆ”, tj. za nastavak ovog projekta iz prethodne godine biće uplaćeno 150.000 KM. Za nastavak izgradnje dijela primarnog gradskog vodovoda u naselju Bioča predviđeno je 250.000 KM. 

Prema općini Vogošća biće usmjereno 955.000 KM. Vodosnabdijevanje naselja Poturovići i Ljubinja na području općine Vogošća, odnosno za rekonstrukcija primarne i sekundarne mreže namijenjeno je 500.000 KM, a za vodosnabdjevanje gornjih zona naselja Krivoglavci i Svrake 
200.000 KM.

Za nastavak izgradnja i rekonstrukcija vodovodne mreže u naselju Donji Hotonj usmjerit će se 155.000 KM, a za nastavak gradnja primarne i sekundarne kišne i fekalne kanalizacije u naselju Hotonj IV biće dato još 100.000 KM.

Prema potrebama općine Ilidža, za izgradnju dijela vodovodne mreže u naseljima Kamenolom i Mitrići (u dužini 1.050 metara) uplatit će se 100.000 KM, a za nastavak gradnja fekalnog kolektora Rakovica 250.000 KM,
Iznos od 550.000 KM namijenjen je za nastavak gradnje separatne kanalizacione mreže u naselju Butmir, te 300.000 KM za nastavak gradnje separatne kanalizacione mreže u naselju Osijek u ulici Hendekuša. Ukupno će za ove projekete u ovoj godini općina Ilidža od Kantona Sarajevo dobiti 1.200.000 KM.

Općina Novo Sarajevo će na ime svojih predloženih projkata dobiti 1.039.000 KM, i to za izgradnju kanalizacionih i vodovodnih mreža u ulici Gornji Velešići 500.000 KM, te za nastavak gradnje vodovodne i kanalizacione mreže u ulici Petra Sinana Šaina 539.000 KM.

Izmještanje dijela trase kolektora kanalizacione mreže buduće saobraćajnice I transverzala (lokalitet Bare/potok Sušica) u Općini Centar biće uplaćeno 700.000 KM, a za nastavak rekonstrukcije vodovodne i kanalizacione mreže u ulici Kranjčevićeva izdvojit će se 256.000 KM. 

Izgradnja sekundarnih vodova fekalnog kolektora na području Općine Hadžići, te spajanje na glavni kolektor od strane Ministarstva biće podržano sa 400.000 KM. Za vodosnabdjevanje naselja Pazarić usmjerit će se 200.000 KM, a za nastavak gradnja vodovodnog sistema za gornji dio naselja Bare 223.387 KM.

U općini Stari Grad izgradnja separatne kanalizacione mreže i izmještanje vodovodnih instalacija u dijelu ulice Paje biće sufinansirano sa 450.000 KM, a 250.000 KM namijenjeno je za rekonstrukciju separatne kanalizacione mreže u ulici Mačkareva. 

Ova namjenska sredstava u općini Novi Grad biće utrošena za izgradnju sistema vodosnabdijevanja u obuhvatu RP “Bojnik – Dobroševići” u zoni rezervoara Donji Mihaljevići u iznosu od 400.000 KM. Za gradnju dovodnog cjevovoda u ulici Butilska usmjerit će se 500.000 KM.

Za nastavak gradnje vodovodne mreže cjevovoda DN100 i DN150 u dijelu ulice 14. jun i dijelu ulice Ahatovička utrošit će se 150.000 KM. Ukupno u ovoj općini biće plasirano 1.050.000 KM za ove namjene.

Načelnici općina su iskazali zahvalnost resornom ministrstvu i Vladi KS u davanju konkretnog finansijskog doprinosa u ovim projektima, čija je primarna svrha da svi stanovnici Kantona Sarajevo dobiju pristup pitkoj vodi i riješe pitanje odvodnje otpadnih voda.

Radio AS