Povećana izdvajanja za uređenje riječnih korita i zaštite od poplava

Vlada KS usvojila je „Program uređenja riječnih korita i zaštite od poplava, vodosnadbijevanje i odvodnja otpadnih voda na području Kantona Sarajevo za 2022. godinu“, a zajednički će ga realizovati Ministarstvo privrede u iznosu od 4,6 miliona i Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša u iznosu od 7,1 miliona KM.

Sredstva za svaku od opština određeni su na osnovu vrijednosti projekata koji su prijavljeni Ministarstvu privrede. Tako će za obnovu i rekonstrukciju Bistričkog potoka Grad Sarajevo dobiti 400.000 KM. Po četiri projekta će se realizovati na Ilidži i u Novom Gradu utrošiće se ukupno 1,35 miliona KM.

Općina Vogošća prijavila je tri projekta ukupne vrijednosti 550.000 KM, Općina Centar prijavila je jedan projekt od 500.000 KM, a Općina Ilijaš tri projekta ukupne vrijednosti 430.000 KM. Općina Stari Grad će za četiri projekta dobiti 290.000 KM, Hadžići će za dva projekta dobit 458.580 KM, a Trnovo 680.000 KM za realizaciju svoja četiri projekta.

Ministar privrede Adnan Delić ističe da je Ministarstvo ove godine izdvojilo dodatna sredstva iz Budžeta, neovisno od ovog Programa, za uređenje riječnih korita prve kategorije na području općina Novi Grad i Ilidža.

„Za regulaciju riječnih korita i preveniranje poplava mi smo u januaru ove godine izdvojili 2,3 miliona KM, od čega 800.000 KM za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa na trasi regulacije rijeke Željeznice na području općine Ilidža i 1,5 miliona KM na trasi regulacije rijeke Bosne na području općine Novi Grad Sarajevo“, podsjetio je Delić.

Ove godine će se, prema najavama ministra, nastaviti započeti projekti regulacije riječnih korita, ali i realizirati novi projekti koji su određeni kao prioritetni.

„Programom planiramo i relizaciju novih projekata za koje smo ustanovili da su prioritetni, kao što su, između ostalog, regulacija rijeka Zujevine i Dobrinje na Ilidži, Zujevine u Hadžićima, potoka Gnionice u Ilijašu, Vogošće i Ljubine u Vogošći, Velikog potoka i Lepenice u Novom Gradu, Rakitnice, Krsinje, Crne rijeke u Trnovu, potoka Sušica u Centru, Bistričkog potoka u Starom Gradu kao i čišćenje drugih manjih vodotoka“, naveo je ministar.

Preventivno djelovanje na smanjenju plavnih područja, a samim tim i šteta koje izazivaju poplave osnovni je cilj Programa.

„Iskustvo koje smo imali početkom novembra prošle godine ne želimo da se više ikad ponovi. Alarmirali smo sve nivoe vlasti i privrednike čiji su objekti u plavnim područjima da odmah krenu s pripremom plana koji će biti prevencija od prirodnih nepogoda. Želimo obezbijediti trajnu zaštitu stanovišta i imovine od poplava i bujica u rizičnim područjima,” zaključio je ministar Delić.

Radio AS