Hadžiahmetović i direktor ViK-a potpisali sporazume za realizaciju projekata vrijednih 3,3 miliona KM

Ministar komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo Enver Hadžiahmetović i direktor KJKP “Vodovod i kanalizacija” Rusmir Salić potpisali su dva sporazuma za realizaciju projekata vrijednih 3,3 miliona KM koji će biti realizirani u ovoj godini.

Jedan se odnosi na smanjenje gubitaka na vodovodnoj mreži, a drugi na sanaciju vodovodnog sistema putem ovoga preduzeća, kroz vlastito učešće za kredit EBRD-a, odnosno za plaćanje PDV-a.

Projekt smanjenja gubitaka na vodovodnoj mreži finansirat će se sredstvima iz Budžeta Kantona Sarajevo za 2022. godinu, iz dijela kojim raspolaže Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture namijenjenih za KJKP “Vodovod i kanalizacija” u iznosu od 1.300.000 KM.

Sredstva za plaćanje obaveza za smanjenje gubitaka na vodovodnoj mreži se odnose na pokrivanje troškova nabavke opreme, materijala, hidrantskih garnitura, vodomjera raznih profila, manometara, hidromehaničke opreme, betona i separacije…

Prema Sporazumu, “Vodovod i kanalizacija” se zadužuje da će te poslove  izvršiti do kraja ove godine, dok je istim predviđeno da Ministarstvo  komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS, putem Ministarstva finansija, u roku od 15 dana od prijema potpune dokumentacije, uputi nalog za prenos sredstava.

Predmet drugog sporazuma je regulisanje međusobnih prava i obaveza pri realizaciji projekta “Sanacija vodovodnog sistema putem KJKP ”Vodovod i kanalizacija” –  vlastito učešće za kredit EBRD – plaćanje PDV-a”.

I on će se finansirati sredstvima iz Budžeta KS za 2022. godinu iz dijela kojim raspolaže Ministarstvo, namijenjenim za “Vodovod i kanalizaciju” u iznosu od 2.000.000 KM.

Također,  i ovim sporazumom “Vodovod i kanalizacija” se zadužuje da poslove izvrši zaključno sa 31.12.2022. godine.

Radio AS