Pravni fakultet u Sarajevu organizuje prvu diskusiju o pravu i digitalizaciji

Pravni fakultet, Univerziteta u Sarajevu u petak 27. maja 2022. organizuje prvu panel diskusiju o digitalizaciji i pravu pod nazivom Blockchain i digitalizacija imovine: izazovi pravnoj regulativi u Bosni i Hercegovini.

“Blockchain projekti učestvuju u jednom novom i važnom pravno-ekonomskom procesu i trendu, koji se može nazvati digitalizacijom imovine. Zbog svoje specifične forme i sadržaja, digitalna imovina je nova i hibridna pravna pojava. U suštini, to je imovina koja postoji samo kao digitalni zapis vrijednosti u nekoj bazi podataka – konkretno u blockchainu”, pojašnjavaju sa Pravnog fakulteta pojam digitalne imovine.

Kako se radi o relativno novim tehnološkim, ekonomskim i pravnim pojavama, prvi zadatak države i zajednice pravnika jeste da se upozna sa osnovama ove nove tehnologije i njenih inovacija. Nakon toga potrebna je sveobuhvatna stručna i naučna analiza te interdisciplinarni naučni diskursi i saradnja između relevantnih institucija i aktera, smatraju na Pravnom fakultetu.

U okviru Panel diskusije govoriti će prof. dr Meliha Povlakić (Univerzitet u Sarajevu, Pravni fakultet), doc. dr Mehmed Bećić (Univerzitet u Sarajevu, Pravni fakultet) , viši asistent Nasir Muftić, LLM (Univerzitet u Sarajevu, Pravni fakultet), Dr. Mateja Đurović (King’s College London), Edina Bejtula (Centralna banka Bosne i Hercegovine), mr. sc. Halid Tvico (Centralna banka Bosne i Hercegovine).

Radio AS