Predlaže se edukativna TV kampanja za vožnju u kružnom toku i da obuka vozača ne počinje prije 10 sati

Gradski vijećnik u Sarajevu Ratko Orozović dao je nekoliko prijedloga za koje smatra da se njima može smanjiti saobraćajna gužva.

Predložio je da gradske vlasti apeluju na građane, koji koriste automobile, posebno u vršnim satima, da ovu, kako je naveo, praksu izmjene. Smatra da će se time smanjiti i emisija štetnih gasova.

Predložio je TVSA da osmisli, kako je istakao, edukativni sadržaj kojim će se objasniti pravila vožnje u kružnom toku, konstatirajući da mnogi vozači krše ova pravila.

Orozović je sugerisao da vrijeme obuke vozača ne bi trebalo počinjati prije 10 sati.

Saobraćajne gužve su jedan od velikih problema u glavnom gradu Bosne i Hercegovine, a rješenja ovog problema su višestruka – od poboljšanja infrastrukture do poboljšanja javnog prevoza.

Radio AS