Predsjedavajući Okerić ugostio čelnike Centra za evropske sigurnosne studije

Predsjedavajući Skupštine Kantona Sarajevo Elvedin Okerić je jučer održao sastanak s predstavnicima Centra za evropske sigurnosne studije (CESS) iz Nizozemske i predstavnicima Centra za sigurnosne studije (SCC) iz Sarajeva. Ovaj sastanak dio je misije procjene potreba koju CESS provodi u Bosni i Hercegovini u okviru projekta “Bosna i Hercegovina gradi inkluzivni nadzor nad sigurnošću” (BIHOS). 

Delegaciju CESS-a na današnjem susretu predvodili su direktor Merijn Hartog i senior program menadžer Erik Sportel, a CSS-a generalni sekretar Benjamin Plevljak i viša istraživačica Aida Kržalić. 

Kroz niz aktivnosti izgradnje kapaciteta, BiHOS će nastojati doprinijeti boljem informisanju, efikasnijem i inkluzivnijem nadzoru nad sigurnosnim sektorom u BiH. Projekt BIHOS traje od januara 2023. do juna 2026. godine, a finansira ga Ministarstvo vanjskih poslova Kraljevine Nizozemske. Projekt implementira CESS u saradnji s CSS-om i Evropskim defendologija centrom (EDF) iz Banja Luke. 

Kako navode iz ovih organizacija, projekt BIHOS nastoji ojačati demokratsko upravljanje i inkluzivni nadzor sigurnosnog sektora u BiH na državnom, entitetskom i kantonalnom nivou. Poručuju da za građane BiH sigurnost nije apstraktan koncept, već konkretan aspekt svakodnevnog života te, budući da nema brzih rješenja ili dokazanih sredstava za institucionalnu reformu, ključno je ulagati u ljudski kapital u BiH. To svakako vrijedi za sigurnosni sektor, gdje je saradnja praktičara od ključnog značaja. Ulaganje u njihov profesionalni razvoj vrijedan je poduhvat koji je važan za budućnost BiH.

Kako su poručili gosti iz Nizozemske, ovaj sastanak predstavlja veliku dodatnu vrijednost za CESS i njegove partnere, jer ne samo da nam omogućava da predstave projekt, već je bio i prilika da se s predsjedavajućim Okerićem razgovara o izazovima koji se odnose na vršenje efektivnog nadzora nad sigurnosnim sektorom. Također, razgovarano je o doprinosu Kantona Sarajevo u smislu sudjelovanja u CESS-ovim aktivnostima izgradnje kapaciteta. 

Predsjedavajući Okerić je, ovom prilikom, naveo najbitnije sigurnosne izazove s kojima se, u proteklo vrijeme, susretala Komisija za sigurnost Skupštine Kantona Sarajevo, te je također upoznao prisutne o rezultatima aktivnosti kada je u pitanju nadležnost Komisije za sigurnost i njenim aktivnostima, odnosno parlamentarnom nadzoru subjekata sigurnosti Kantona Sarajevo.

Također, u svom izlaganju izrazio je spremnost za saradnju i razmjenu mišljenja i iskustava sa svim institucijama u Bosni i Hercegovini, međunarodnim sigurnosnim faktorima, odnosno sa svim nivoima vlasti, kako bih razmijenili pozitivna iskustva i prakse kojima svjedočimo u posljednje vrijeme.

“Postignuti rezultati u polju sigurnosti na području Kantona Sarajevo mogu biti polazna osnova i dobra praksa za buduće djelovanje kako u Kantonu Sarajevo, tako i šire, a u svrhu unapređenja sigurnosti građana, transparentnijeg i profesionalnijeg rada u službi građana, uz maksimalno poštovanje ljudskih prava i sloboda”, naglasio je predsjedavajući Okerić.

Radio AS