Predstavljen novi Urbanistički plan za KS: Cilj je napraviti 15-minutni grad, tramvajska pruga i do Rajlovca, Dobrinje, Šipa

Kanton Sarajevo nakon deset godina dobija Urbanistički plan za urbana područja sarajevskih opština Stari Grad, Centar, Novo Sarajevo, Novi Grad, Ilidža i Vogošća, te urbanistički plan za urbana područja Ilijaša, Hadžića i Trnova.

Premijer KS Nihad Uk, ministar komunalne privrede, infrastrukture prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS Bojan Bošnjak i direktor Zavoda za planiranje razvoja KS Faruk Muharemović kazali su danas na konferenciji za medije da je to temeljni dokument za razvoj Kantona Sarajevo.

Uk je naglasio da je to jedan od najvažnijih dokumenata koji će Vlada i Skupština KS donijeti, jer se njime uređuje prostor zajednice, s ciljem kvalitetnijeg života građana.

“Dokument je kreiran po savremenom pristupu u svijetu. To je tzv. 15-minutni grad, a to znači da građani Kantona Sarajevo u krugu od 15 minuta pješačke distance mogu realizirati svoje potrebe, bilo da je to sport, kultura, zdravstvene usluge…”, pojasnio je Uk.

Usvajanjem tog dokumenta, dodao je, ostvaruje se pretpostavka za razvoj drugih planskih dokumenata u Kantonu Sarajevo.

Pored ostalog, Urbanističkim planom pozicionirane su tri tramvajske pruge – prema Dobrinji, Rajlovcu i Šipu na Barama.

Ministar Bošnjak smatra da je Urbanistički plan futurističko rješenje o kojem će javnost, svi zainteresovani građani i nevladine organizacije imati priliku da ga tematiziraju i sugerišu.

Po riječima Muharemovića, pored prostornog plana, Urbanistički plan jedan je od najvažnijih dokumenata, jer prostorni plan pokriva čitavu teritoriju KS, a Urbanistički plan urbani dio Kantona Sarajevo.

Nosilac pripreme dokumenta je Vlada KS, nosilac izrade je Zavod za planiranje i razvoj KS, a plan donosi Skupština KS. Subjekti planiranja koji učestvuju u izradi plana su sva kantonalna javna preduzeća, opštine čije se područje nalazi u planu, mjesne zajednice, zainteresovane nevladine organizacije, kao i vlasnici, korisnici zemljišta i drugi zainteresovani subjekti koji iskažu svoj interes.

Provedbom urbanističkih planova na području KS precizno će se definisati namjena, kao i način i uslovi korištenja zemljišta u obuhvatu planova.

“U konceptualnom smislu, osnovni elementi projekcije prostornog razvoja, integracije i zaštite prostora ostvaruju se planiranjem detaljnih namjena prostora i načinom njihovog korištenja, a baziraju se na racionalnom korištenju prostora, optimalnoj raspodjeli namjena i urbanih funkcija u svrhu organizacije i uređenja šireg i užeg urbanog područja, te uvezivanje i opremanje kompletnog urbanog područja neophodnom infrastrukturom”, pojasnio je Muharemović.

Vlada KS usvojila je Nacrt Urbanističkog plana, a Skupština KS će taj Nacrt razmatrati 26. februara na sjednici.

Premijer Uk, ministar Bošnjak i direktor Muharemović pozvali su sve zainteresovane da se uključe u javnu raspravu kako bi dobili kvalitetniji dokument, jer treba znati da konačnim definisanjem dokumenta definišu i uslovi života u Kantonu Sarajevo.

(FENA)

Radio AS