Predstavnici EBRD-a i Vlade KS razgovarali o realizaciji aktuelnih projekata, ali i o budućoj saradnji

Tim Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD) specijaliziran za održivu infrastrukturu u BiH, predvođen direktoricom EBRD za infrastrukturu Susan Goeransson, posjetio je jučer Vladu Kantona Sarajevo, i tom prilikom se sastao sa ministrom finansija Davorom Čičićem, ministrom komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša   Enverom Hadžiahmetovićem, te pomoćnikom ministra saobraćaja Emirom Hotom.

Na sastanku je razgovarano o projektima Vlade KS koji se realizuju uz podršku EBRD-a, kao i o potencijalnoj budućoj saradnji na projektima iz oblasti energijske efikasnosti, poboljšanja kvalitete zraka i instrastrukture javnog prijevoza u našem kantonu.

Iz sektora saobraćaja posebna pažnja je posvećena projektima “Sanacija, rekonstrukcija i modernizacija tramvajske pruge”, “Obnova voznog parka” u okviru kojeg se vrši i nabavka novih trolejbusa i novih tramvaja, “Adaptivno upravljanje saobraćajem”, te “Izgradnja pruge Ilidža-Hrasnica”. 

Ovom prilikom, naglašena je i važnost programskih procesa vezanih za restruktuiranje Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća GRAS, kao i intencija da se svi procesi okončaju u planiranoj dinamici.

U oblasti komunalne privrede i zaštite okoliša razgovarano je o projektima “Rekonstrukcija i poboljšanje vodovodne infrastrukture”, “Energijska efikasnost u javnim objektima”, te o potencijalima realizacije projekta “Daljinsko grijanje”, koji se nalazi u fazi pripreme.

Uzimajući u obzir globalnu krizu na tržištu energenata, istaknut je značaj realizacije projekata koji osiguravaju energiju iz obnovljivih izvora, bez ovisnosti o vanjskim faktorima koji trenutno direktno utiču na cijenu i dostupnost energenata za potrebe grijanja.

Potcrtano je i kako su postojeći projekti podržani grantovima od strane Evropske unije i Vlade Austrije za energijsku efikasnost i daljinsko grijanje, te Vlade Italije kroz Fond Centralnoevropske inicijative.

Tokom razgovora konstatovana je obostrana opredjeljenost za nastavak saradnje i ulaganje u infrastrukturne i okolišne projekte od značaja za Kanton Sarajevo.

Radio AS