Preduzeće u stečaju: Vlada KS odobrila sredstva za penzionisanje radnika „Satexa“

Privatizacija preduzeća „Satex“ Kantonu Sarajevo donijela je milionske finansijske gubitke, kako zbog prodaje imovine firme pod sumnjivim okolnostima, tako i zbog više od 200.000 KM finansijskih izdataka za naknade radnicima i komunalno održavanje preduzeća, koje nikad nije zavedeno kao vlasništvo Kantona, obzirom da je godinama predmetom sudskih sporova.

Osim što je kompanija uništena, a imovina rasprodata i radnici “Satexa” ostali su s neriješenim radnim statusom.

“Radnicima praktično teće radni staž, oni su u radnom odnosu, preduzeće je neaktivno. Ljudi ne rade, a kako vrijeme prolazi i odlazak u penzije onih koji su dospjeli za penziju spada na teret budžeta”, izjavio je ministar privrede Kantona Sarajevo Adnan Delić.

S tim u vezi, a u skladu s Odlukom o usvajanju programa mjera za socijalno zbrinjavanje zaposlenika koji su u procesu stečaja, likvidacije, restrukturiranja i privatizacije ostali ili ostaju bez posla, preduzeće „Satex“ pripremilo je i Ministarstvu privrede KS na odobravanje dostavilo Program restrukturiranja i zbrinjavanja radnika preduzeća za 2022. godinu.

“Ovim Programom predviđeno je penzionisanje sedam radnika koji su do 2022. godine stekli uvjete za penziju, a iz Budžeta će biti izdvojeno  nešto više od 200.000 KM za uplatu dospjelih, a neuplaćenih doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje, s ciljem uvezivanja staža za ove radnike, kako bi oni mogli ostvariti pravo na penziju”, pojasnio je ministar Delić.

Radio AS