Ukinuta epizoda “Pripravnost” na području Kantona Sarajevo

S obzirom na trendove pada koncentracija zagađujućih PM10 čestica u zraku, kao i prognozirane vremenske prilike, Stručno tijelo za koordinaciju i nadzor nad provođenjem Plana interventnih mjera u slučajevima prekomjerne zagađenosti zraka, ukinulo je epizodu “Pripravnost”  na području Kantona Sarajevo. 

Sporiji pad koncentracija ovog polutanta bilježi se na mjernim mjestima Ilijaš i Vogošća, ali s obzirom na trenutne vremenske prilike poboljšanje kvaliteta zraka nastavit će se i na ovom području.

Prema sinoptičkoj prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda u naredna tri dana na području Kantona Sarajevo se  očekuju  povremene padavine, te vjetar promjenjive jačine, što će pogodovati zadržavanju povoljne situacije. Povremeno se  očekuju slabije temperaturne inverzije koje mogu dovesti do osicilacija u koncentracijama PM10, uz povećanje vrijednosti, uglavnom u večernjim satima.

Podsjećamo, stanje kvaliteta zraka za područje Kantona Sarajevo se prati putem stranice Federalnog hidrometeorološkog zavoda http://www.fhmzbih.gov.ba/latinica/ZRAK/AQI-satne.php

Objavljeni podaci se prikupljaju sa referentnih  mjernih stanica kojima rukovode stručnjaci Zavoda za javno zdravstvo KS i predstavljaju najvjerodstojniji i relevantan izvor podataka o kvaliteti zraka.

Na stranici Federalnog hidrometeorološkog zavoda se mogu vidjeti i indexi kvaliteta zraka, ali, podsjećamo, oni se odnose na 24-satne vrijednosti i nisu relevantni za ocjenu trenutnog stanja.

Stručno tijelo će nastaviti kontinuirano pratiti stanje kvaliteta zraka i meteorološke prilike, te o svemu tome blagovremeno informisati javnost.

Radio AS