Prekinuta sjednica Skupštine KS, usvojen rebalans budžeta za 2021. godinu

Skupština KS usvojila je rebalans budžeta za 2021 god. Izmjenama i dopunama povećan je na 1.143.274.972 KM. Prema predloženim dopunama, budžet je veći za 169 miliona maraka. U taj iznos ulazi novac od razgraničenja prihoda iz prošle godine, kreditna tranša MMFovog kredita- 36 miliona,unosi poreznih kao i vlastitih prihoda. 

Ministar finansija KS Davor Čičić kazao je da je Vlada KS ranije donijela Zaključak kojim se prihvata informacija o potrebi povećanja rashoda, te da je to ministarstvo dostavilo Vladi prijedlog izmjena budžeta u visini od 1.095.465.125 KM.

Govoreći o rashodima, između ostalog, naveo je da su povećali rashode iz razdjela Ministarstva privrede KS za 21.661.439 KM, od čega je 2.600.000 KM namijenjeno za sajamske manifestacije, u što je uračunat i odlazak na EXPO 2020.

Zastupnica Stranke demokratske akcije Jasmina Bišćević Tokić kazala je da je 12. oktobra usvojen dopunjeni plan javnih nabavki u Ministarstvu privrede gdje su se pozvali na budžet KS, te istakla da se radi o iznosu 4.189.000 KM, ali da joj nije jasno iz kojeg dijela budžeta su ta sredstva osigurana za EXPO.

Ministar privrede KS Adnan Delić negodovao je zbog postavljenih pitanja, ističući da je Skupština KS jednoglasno odobrila odlazak BiH na EXPO.

“Pitanja u vezi EXPO-a su porazna. Nemoguće je poslati samo 20 osoba. Vijeće ministara BiH je planiralo poslati osobe koji su trebali raditi na štandu u tri smjene. Ovo što smo mi odgovorili je mnogo bolje. Poslat ćemo 20 pozivnica za Nacionalni dan BiH, među kojima i predsjedavajućem  Predsjedništva BiH, te svim umjetnicima koji će nas najbolje predstaviti svijetu, a poslat ćemo i minimalno 50 privrednika, jer oni to zaslužuju”, kazao je Delić.

Tokić je kazala da je SDA podržala taj projekt, jer smatraju da je dobar.

Nakon usvajanja Prijedloga Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za 2021. godinu sjednica je prekinuta. Datum nastavka sjednice još uvijek nije poznat.

tvsa.ba

Radio AS