“Turistička zajednica Kantona Sarajevo nije vlasnik kioska”

“Turistička zajednica Kantona Sarajevo nije vlasnik montažno-demontažnog objekta u ulici Ćurčiluk bb, budući da nikada nije izvršena primopredaja između naručioca (Turističke zajednice KS) i izvođača radova (“Dinalsa” d.o.o.)”, saopćili su danas iz Turističke zajednice KS.

Reakcija Turističke zajednice uslijedila je nakon što je Općina Stari Grad saopćila da će u petak, 5. novembra 2021. godine srušiti kiosk.

“Turistička zajednica Kantona Sarajevo montažno-demontažni objekat nije platila 250.000 KM. Do sada nije izvršena nijedna uplata iz Turističke zajednice KS za navedeni objekat”, istaknuli su iz Turističke zajednice KS, dodajući:

“Javnosti je poznato da je u toku sudski proces između naručioca i izvođača radova (Turističke zajednice Kantona Sarajevo i “Dinalse” d.o.o.) pred Kantonalnim sudom u Sarajevu, koji će utvrditi stvarnu vrijednost objekta. Turistička zajednica Kantona Sarjevo nema utjecaj na dinamiku rješavanja sudskog spora i postupiti će u skladu sa sudskom odlukom po okončanju procesa.”

Turistička zajednica Kantona Sarajevo, naglasi su, nema nadležnosti kada je u pitanju odlučivanje Općine Stari Grad u vezi sa aktivnostima uklanjanja objekta, koji se nalazi na području općine Stari Grad.

ba.n1info.com

Radio AS