Pripadnicima VD “Novo Sarajevo 1934” uručena nova vatrogasna oprema

U prostorijama Vatrogasnog društva „Novo Sarajevo 1934“ danas je izvršena primopredaja opreme za potrebe Službe za zaštitu od požara Štaba civilne zaštite organizovane u VD „Novo Sarajevo 1934“ .

Načelnik Općine Novo Sarajevo Hasan Tanović tom prilikom je istakao da se radi o nastavku provođenja aktivnosti na opremanju struktura Civilne zaštite Općine Novo Sarajevo u skladu sa njihovim iskazanim potrebama, a ove godine nabavljena je vatrogasna oprema namijenjena pripadnicima VD Novo Sarajevo 1934.

Oprema se sastoji od električnog kompresora za punjenje boca zrakom, šljemova za šumske požare, zaštitnih naočala, lampi, baterijskih svjetiljkih i maski u vrijednosti od oko 18.000 KM.

Pripadnici Vatrogasnog društva “Novo Sarajevo 1934”, zajedno sa ekipom Zavoda za hitnu medicinsku pomoć KS, u srijedu 6. juna uspješno su izveli vježbu evakuacije u slučaju požara u zatvorenom prostoru, te time pokazali svoju opremljenost i obučenost kada je u pitanju hitna intervencija u kriznim situacijama.

Općina Novo Sarajevo s toga i dalje planira ulagati u civilnu zaštitu, opremu, jedinice zaštite i spašavanja, kako bi u nesrećama, požarima i u najtežim izazovima u kojima se nađu mogli adekvatno odgovoriti.

Radio AS