Pripremljena Privremena odluka o zaštiti izvorišta Sarajevsko polje, zaštita izvorišta nulti prioritet

Snabdijevanje pitkom vodom je nulti prioritet, a zaštita izvorišta od krucijalne važnosti za Kanton Sarajevo, stoga je Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo donošenje Privremene odluke o zaštiti izvorišta „Sarajevsko polje“ ocijenilo prioritetnom aktivnošću u Programu rada za 2022. godinu.

Shodno tome, formirana je Komisija kojoj je bio zadatak da pripremi Nacrt privremene odluke. Komisija je, nakon pet mjeseci aktivnog rada, pripremila ovaj nacrt i preporuke za zaštitu izvorišta.

U izvještaju Komisije, kao prioritet navodi se zaštita izvorišta na cijelom slivu, odnosno na području oba entiteta, a kako je to trenutno nemoguće zbog neusklađenosti zakona i različitih institucionalnih nadležnosti u entitetima, Komisija je stava da se zakoni obavezno moraju uskladiti, kako bi bilo moguće provoditi daljnje prioritetne nulte aktivnosti prije samog donošenja Privremene odluke, a prije svega monitoring i kontinuirano praćenje kvaliteta i kvantiteta vode u izvorištu Sarajevsko polje.

Ministar privrede Kantona Sarajevo Adnan Delić čvrstog je opredjeljenja da se učini sve neophodno da se izvorište zaštiti, te je najavio da će Ministarstvo predložiti Vladi Kantona da uputi entitetskim vladama inicijativu za usklađivanje zakona o vodama, odnosno spornih članova 68. u federalnom i 75. u Zakonu o vodama entiteta Republike Srpske.  

“Pitka voda je apsolutni prioritet i kao takva nema alternativu zbog čega ćemo poduzeti sve neophodne mjere koje je Komisija preporučila kako bismo zaštitili izvorište. Izvorište je u nadležnosti oba entiteta i zbog toga je neophodno da se svi angažiramo, svako u domenu svojih nadležnosti, da zaštitimo čitav sliv. Neophodan nam je kompromis sa optimalnim mjerama zaštite, tako da izvorište bude zaštićeno i da se regija može razvijati, ali ne na štetu izvorišta”, naglasio je ministar.

Istakao je i da će Ministarstvo u potpunosti ispoštovati struku i insistirati na provođenju zaključaka i preporuka Komisije navedenih u izvještaju o izradi Nacrta privremene odluke o zaštiti ovog izvorišta, te da će, po preporuci Komisije, Ministarstvo tražiti od Vlade Kantona Sarajevo da se formira stručni tim „Savjet za vode“ kojeg će činiti predstavnici svih relevantnih vladinih i nevladinih organizacija, te akademske zajednice, a koje će provesti dodatna istraživanja s ciljem rješavanja kratkoročne i dugoročne problematike snabdijevanja Sarajeva vodom i rješavanja zaštite voda na prostoru slivnog područja Sarajevskog polja u oba entiteta.

Iz Vlade KS pozivaju sve koji imaju prijedloge ili komentare na Nacrt ove odluke ih pošalju na e-mail adresu mp@mp.ks.gov.ba do srijede, 20. jula 2022. godine.

Tekst Privremene odluke dostupan je na web stranici Ministarstva, na ovom linku.

Radio AS