U ponedjeljak izmjena režima saobraćaja u centru Sarajeva

Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo dalo je saglasnost Bosanskom kulturnom centru KS za privremenu izmjenu režima saobraćaja u ulicama Branilaca Sarajeva i Kulovića, u ponedjeljak, 18. jula 2022. godine. Povod je koncert grupe Helem Nejse na trgu Susan Sontag.

Privremena izmjena režima saobraćaja sastoji se iz potpune obustava saobraćaja 18. jula, u terminu od 19:00 do 23:00 sata, osim vidljivo označenih i/ili najavljenih vozila organizatora, i vozila iz člana 125. i 126. Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u BiH u sljedećim ulicama:

– Branilaca Sarajeva – na dijelu od raskrsnice sa ulicom Ćemaluša do raskrsnice sa ulicom Radićeva,

– Kulovića na dijelu od raskrsnice sa ulicom Obala Kulina bana do raskrsnice sa ulicom Maršala Tita.

Regulaciju toka saobraćaja na dijelu potpune obustave saobraćaja vršit će redari organizatora, uz asistenciju pripadnika MUP-a Kantona Sarajevo.

Saobraćajnica Ćemaluša za vrijeme obustave saobraćaja privremeno će biti pretvorena u jednosmjernu suprotno u odnosu na redovan režim odvijanja saobraćaja. U istoj će biti zabranjeno parkiranje, te će nadolazeći saobraćaj iz ulice Branilaca Sarajeva biti preusmjeren desno ulicom Ćemaluša u ulicu Titova.

Alternativni pravci kretanja na dijelu potpune obustave saobraćaja su saobraćajnice koje se ukrštaju sa obustavljenom.

Taksi štand u ulici Branilaca Sarajeva u neposrednoj blizini Narodnog pozorišta za vrijeme izmjene režima saobraćaja bit će dislociran na prvi susjedni štand.

Također, radi funkcionalnog i sigurnog odvijanja saobraćaja, u odobrenom periodu, potrebno je izvrštiti privremeno izmještanje terminala Dom Armije, kao i osigurati prisustvo nadležne službe svih operatera javnog gradskog prevoza putnika, koji će vršiti izmjenu režima linijskog javnog prevoza.

Radio AS